Tuesday, May 01, 2007

Rethinking educational leadership

Editor : Nigel Bennett and Lesley Anderson
Tahun : 2003
Penerbit : SAGE Publications Limited, London, UK
Muka surat : 206

Kepimpinan menjadi kunci utama dalam organisasi, pengurusan dan pentadbiran pendidikan di seluruh dunia. Perkembangan ini adalah kesan daripada dasar akademik dan dasar pendidikan melalui bahasa Inggeris ke seluruh dunia. Buku ini memberi tumpuan kepada individu sebagai pemimpin dalam sektor pendidikan yang kadangkala bertindak dalam keadaan formal dan informal berdasarkan kuasanya dan kemahiran kepimpinan berasaskan jawatan. Dalam analisis ini, pemimpin melaksanakan proses kepemimpinan kepada pengikut. Sungguhpun ada kerjasama dalam hubungan ini, pemimpin sebenarnya lebih menguasai pengikut dan digambarkan sebagai proses satu hala: seorang memimpin, yang lain mengikut.

Buku in dipecahkan kepada empat bahagian dengan 13 bab. Bahagian 1 melihat perspektif kepimpinan sebagai alternatif dalam teori konvensional kepimpinan dalam pendidikan. Dalam analisis yang lebih mendalam, Ian Morley dan Dian-Marie Hosking mencadangkan hubungan antara individu dan persekitaran adalah kerjasama yang dibentuk. Konsep pembahagian kepimpinan di sekolah turut dibincangkan sama ada patut melibatkan pelbagai unit atau tidak.

Bahagian 2 berkaitan amalan kepimpinan di sekolah daripada perspektif enam orang penulis. Tiga daripadanya memberi fokus kepada konsep amalan komuniti. Bab 8 umpamanya, Jane McGregor menyatakan amalan komuniti menyediakan kaedah analitikal yang lebih kukuh untuk membentuk nilai yang dikongsi bersama dan pengetahuan-pengetahuan baru kepada generasi seterusnya.

Bahagian 3 ingin melihat kesan ke atas pilihan beberapa pandangan tentang kepimpinan profesional ke atas perkembangan kepimpinan pendidikan. Bab 11 sebagai contoh, Nigel Bennett melihat kembali maklumat daripada kajian awal yang meneroka bagaimana sekolah dan guru menilai kesan ke atas pengalaman kepimpinan profesional terhadap amalan individu dan berkumpulan.

Bahagian terakhir dalam buku ini, Helen Gunter mengimbas keseluruhan buku. Beliau mencadangkan semua bab dalam buku ini memberi sumbangan menjayakan proses kepimpinan di sekolah melihat kembali cabaran penulis-penulis daripada pelbagai sudut dan mengesahkan cabaran mereka. Gunter juga turut memuji penyumbang artikel yang telah menimbulkan isu yang signifikan berkaitan teori dan amalan harian kepimpinan dalam pendidikan. Rumusannya ialah buku ini memberi panduan bagaimana berfikir dan melaksana bukannya berpisah sebaliknya bergabung.

Ulasan Editor : Kepimpinan dalam pendidikan adalah unik dan memerlukan pengetahuan yang luas. Menilai semula pelaksanaan kepimpinan di peringkat sekolah lebih mencabar dan keupayaan menghadapi cabaran berkenaan harus dibuktikan melalui kesungguhan mereka yang terlibat. Buku ini sangat sesuai dibaca dan dibincangkan di peringkat pembuat dasar, pengetua dan guru besar bagi melihat kembali peranan ketua di peringkat asas dalam masyarakat ini.
Post a Comment