Wednesday, May 02, 2007

Pelajar cemerlang tidak berminat menjadi pakar sains sosial
Bank Negara Malaysia (BNM) telah menawarkan biasiswa khas kepada enam pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2006 bagi melanjutkan pelajaran dalam bidang farmasi, pergigian, perubatan, akauntan, sains aktuari dan kejuteraan mekanikal. Keenam-enam pelajar berkenaan menjadi contoh yang sangat baik kepada bakal pelajar SPM 2007 untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai cita-cita dan impian masing-masing.

Antara universiti pilihan ialah Universiti Cambridge, Universiti Leeds, London School of Economics dan Imperial College.

Setiap tahun, sistem pendidikan Malaysia mampu melahirkan ratusan pelajar cemerlang di peringkat SPM. Peningkatan persaingan untuk menempatkan diri di institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara turut bertambah hinggakan kerajaan mengambil inisiatif menambah pengambilan pejar, membuka lebih banyak universiti baru, menggalakkan penubuhan institusi pengajian tinggi swasta dan menaik taraf kolej universiti kepada universiti penuh.

Di peringkat sekolah rendah lagi, pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran diperkenalkan untuk membantu meningkatkan prestasi pelajar. Kelas khas, tuisyen, skim bantuan makanan tambahan, kemudahan ICT dan guru berijazah dapat menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak di Malaysia setanding dengan rakan mereka di negara-negara maju.

Persaingan adalah kunci kepada pembangunan negara. Sektor pendidikan adalah lubuk kepada pembangunan modal insan dan penentu kepada maju dan mundur sesebuah negara. Bagaimanapun, dalam beberapa keadaan, pemikiran masyarakat masih lagi melihat pelajar cemerlang adalah mereka yang belajar di aliran sains tulen bukannnya dari sains sosial ataupun sastera.

Sistem pendidikan meletakkan asas kepada keutamaan pelajar dari aliran sains tulen untuk diberi kemudahan biasiswa dan melanjutkan pelajaran di universiti terkemuka. Penekanan yang berlebihan menyebabkan persepsi "bangga diri" terhadap pelajar aliran lain sangat jauh merosot. Justeru, ibu bapa sangat berbangga jika anak mereka memilih jurusan perubatan, kejuteraan atau akauntan berbanding ilmu wahyu, pengajian Islam ataupun pembangunan manusia.

Majikan di Malaysia turut berlumba-lumba memilih pelajar cemerlang dari aliran sains tulen untuk diberi biasiswa dan keutamaan dan pelajar yang cemerlang dalam aliran sains sosial, sastera dan agama tertinggal di belakang. Ada di antara mereka terpaksa mencari perbelanjaan sendiri untuk menyambung pelajaran. Michael Hart, penulis buku The Most Influential Man in History menyenaraikan sepuluh individu teratas yang hebat iaitu Nabi Muhammad SAW, Isaac Newton, Jesus Christ, Buddha, Confucius, St. Paul, Ts'ai Lun, Johann Gutenberg, Christopher Columbus dan Albert Einstein. Tujuh daripada mereka adalah personaliti besar dalam pembangunan modal insan. Perubahan yang mereka lakukan bukan sahaja untuk masyarakat setempat malah untuk seluruh dunia. Apakah kita tidak mahu merangka satu perancangan sistematik bagi membentuk sekumpulan individu pintar, berjiwa besar dan berkemampuan membina modal insan negara bagi seratus tahun yang akan datang?

Jarang kita dengar majikan di Malaysia bersungguh-sungguh memberi biasiswa kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pelajaran mereka dalam bidang sosiologi di universiti terkemuka dunia. Amerika Syarikat maju kerana mereka mempelbagaikan sumber dan kekuatan yang ada. Pakar dalam bidang kerja sosial misalnya, Profesor James Midgely dari University of California, Berkeley, sangat aktif menulis dan memberi idea pembangunan dalam kerja sosial di seluruh dunia. Pemikirannya menjadi panduan kepada pembangunan kerja-kerja sosial khususnya negara membangun. Kita masih belum berupaya melahirkan pakar dalam bidang kerja sosial walaupun berbangga melahirkan pakar dalam bidang sains dan teknologi.

Penerima anugerah Nobel Keamanan 2006, Muhammad Yunus dari Bangladesh dan pengasas Grameen Bank adalah seorang pakar ekonomi dan sangat aktif melaksanakan program pembasmian kemiskinan. Dengan kepintaran yang praktikal, beliau mengunakan kaedah mikro kredit untuk membantu golongan miskin di Bangladesh keluar dari tahap kemiskinan. Itulah jasa beliau kepada masyarakat di seluruh dunia kerana sistem mikro kredit telah digunakan oleh banyak negara termasuk Malaysia dengan program Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Kita juga mempunyai ramai pakar ekonomi tetapi belum lagi mampu untuk berani berfikir dan bertindak seperti Muhammad Yunus

Besar kemungkinan persepsi sebahagian pelajar dan masyarakat kita yang masih menganggap bidang sains tulen lebih baik daripada sains sosial. Tetapi tidak di kebanyakan negara maju kerana cara berfikir mereka berbeza. Seorang pelajar dari Amerika Syarikat, Oliver Turley, pelajar masters, bercita-cita hendak menyertai sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang aktif dalam kreativiti sastera dan kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Dia tidak ingin pun menyertai sektor kerajaan Amerika Syarikat walaupun bakal mendapat ijazahnya. Pelajar kita tentunya berlumba-lumba untuk menjadi pengajar ataupun mengintai peluang dalam sektor kerajaan kerana ianya lebih terjamin.

Paradigma pembuat polisi harus berubah selari dengan perubahan keperluan pembangunan manusia. YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi adalah Perdana Menteri yang telah mengubah paradigma masyarakat untuk melihat pembangunan modal insan sebagai teras kecemerlangan, bukannya pada mesin atau program. Robot dan program tidak akan memberi apa-apa makna jika sumber manusia tidak diberi pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikannnya. 
Sudah tiba masanya perancang polisi menilai dan mengetengahkan idea untuk menaja pelajar yang cemerlang dalam sains sosial untuk melanjutkan pelajaran di universiti terkemuka di dunia. Kita menghasilkan produk yang bermutu setiap tahun tetapi kegagalan melihat potensi mereka telah menghalang kejayaan negara untuk meraih hadiah Nobel Keamanan. Bangladesh, negara yang sangat miskin, rasuah dan politik yang tidak stabil dapat melahirkan seorang pemenang Nobel, Malaysia seharusnya melakukan lebih baik daripada negara tersebut.


Rujukan
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/
Post a Comment