Thursday, May 17, 2007

Tabiat 1 Dapatkan mesej "Aku boleh berubah" (1)

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan bagi manusia, kamu menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah." (Surah Ali Imran ayat 110)

Demikian janji dan pengiktirafan Allah SWT kepada umat manusia yang digelar muslim. Peribadi mulia yang dimaksudkan bermula dengan anjakan terbesar dalam kehidupan mereka iaitu iqra’. Inilah asas kejayaan dalam masa tidak sampai satu abad. Ayat 110 surah Ali Imran ini adalah bukti kepada umat Islam dan dunia.

"Bacalah, (Ya Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." (Surah Al Alaq ayat 1 hingga 5)

Perkhabaran ini mencetuskan perubahan mental, fizikal, emosional dan spiritual.
Post a Comment