Friday, August 07, 2015

Sumbangan peniaga kecil terhadap perkembangan sosioekonomi setempat

1.0 Pengenalan

Mengkaji pengaruh ekonomi yang dibawa oleh peniaga kecil (terutamanya gerai-gerai burger) kepada masyarakat di sekitar bandaraya Melaka.

1.1 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah mengkaji sumbangan yang diberi oleh peniaga-peniaga kecil di sekitar kawasan setempat, mengkaji usaha-usaha yang dijalankan untuk mengembangkan perniagaan mereka dan memberi pendedahan kepada pelajar tentang penubuhan sesebuah perniagaan kecil dan sumbangannya terhadap sosioekonomi setempat.

1.2 Lokasi Kajian

Bandar Hilir Melaka

1.3 Jenis Perniagaan

Gerai burger


2.0 Hasil Dapatan

2.1 Latar belakang perniagaan

 • Ditubuhkan oleh Encik Saifuddin pada tahun 2008.
 • Mempunyai seorang pembantu.
 • Bertempat di Bandar Hilir, Melaka.
 • Berniaga secara kecil-kecilan.
2.2 Objektif perniagaan

 • Menjana pendapatan sampingan.
 • Mengisi masa lapang pada waktu malam.
 2.3 Cara perniagaan beroperasi

 • Mula berniaga pada jam 6 petang hingga larut malam.
 • Beroperasi secara tunai.
 • Menjual pelbagai jenis burger seperti oblong, hotdog dan sebagainya.

3.0 Cabaran semasa perniagaan ditubuhkan

 • Masalah untuk mendapatkan modal.
 • Mencari lokasi yang strategik.
 • Tidak diyakini oleh rakan-rakan.
 • Masih belum dikenali ramai.
 • Kesukaran untuk mendapatkan bekalan elektrik.

3.1 Cabaran semasa perniagaan beroperasi

 • Terpaksa melayani kerenah pelanggan yang pelbagai.
 • Persaingan daripada gerai-gerai makanan yang lain.
 • Cuaca yang tidak menentu.
 • Tidak cukup tangan.

4.0 Impak perniagaan terhadap sosioekonomi

 • Memudahkan orang ramai untuk mengisi perut.
 • Mendorong generasi muda untuk menceburi bidang keusahawanan.
 • Menambah pendapatan disamping meningkatkan taraf hidup.
 • Melatih masyarakat untuk lebih berdikari.

5.0 Perkembangan perniagaan

 • Telah membuka cawangan perniagaan yang baru.
 • Peralatan yang digunakan dinaik taraf dari semasa ke semasa.
 • Semakin dikenali ramai.

6.0 Penambahbaikan pada masa akan datang

 • Mencipta jenama sendiri setanding dengan jenama-jenama terkenal.
 • Menkomersialkan bidang francais pada golongan muda.
 • Mencipta resipi baru yang boleh diterima ramai.

7.0 Kesimpulan

Kita harus berani mencuba sesuatu yang baru seperti bidang keusahawanan agar kita dapat meningkatkan lagi sosioekonomi diri dan masyarakat setempat.


Post a Comment