Monday, August 03, 2015

Pembangunan belia abad ke-21: Isu dan cabaran


Penulis: Nobaya Ahmad dan rakan-rakan
Tahun: 2009
Penerbit: Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.
Muka Surat: 258

Buku Pembangunan Belia Abad Ke-21: Isu dan Cabaran ini adalah satu siri bacaan yang ditulis oleh pengkaji sains sosial yang arif serta berminat dengan isu dan cabaran yang dihadapi generasi belia kontemporari Malaysia.

Umum mengetahui, transformasi sosial yang berlaku dalam negara pada abad ke-21 memberi implikasi besar kepada gaya fikir dan gaya hidup generasi belia. Justeru, penerbitan buku ini sangat bertepatan sebagai siri bacaan umum bagi masyarakat Malaysia khususnya dalam mendapatkan gambaran tentang realiti yang dihadapi oleh generasi belia masa kini.

Penulisan sebahagian besar bab buku ini adalah berasaskan hasil penemuan kajian saintifik serta analisis empirikal yang berkaitan pembangunan belia sekali gus menjadikan buku ini juga sangat bersesuaian untuk dijadikan rujukan oleh para akademik, pelajar universiti dan pembuat dasar.

Buku ini diharap dapat membuka minda pembaca dalam memahami, menghayati dan merealisasikan pembangunan belia positif khususnya di Malaysia.
Post a Comment