Monday, August 17, 2015

Modul latihan kepemimpinan vokasional dan teknikal


Penyunting: Mohd Taib Dora dan rakan-rakan
Tahun: 2013
Penerbit: Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia.
Muka Surat: 83

Usaha menghasilkan modul ini telah dimulakan sejak tahun 2011 kerana ia selari dengan kajian bertajuk "Membangunkan kepimpinan akademik generasi Felda di politeknik dan kolej komuniti". Kajian tajaan Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) ini telah dilaksanakan oleh sekumpulan penyelidik dari UTeM mulai November 2011 hingga 2013.

Matlamat utama penyelidikan ini adalah untuk memperkukuh kepimpinan akademik generasi Felda di institusi pengajian tinggi khususnya di politeknik dan kolej komuniti agar mereka dapat diarusperdanakan dan terus relevan dalam sektor pengajian tinggi negara serta memainkan peranan penting dalam proses transformasi di Malaysia. Dalam konteks pengajian tinggi hari ini, Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) mensasarkan pembangunan kepemimpinan akademik menyeluruh yang perlu dikuasai oleh setiap staf akademik dalam lima bidang teras iaitu pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perundingan, penerbitan dan khidmat komuniti/industri.

Pemerkasaan ilmu dan kemahiran dalam bidang-bidang teras ini dilihat sangat kritikal bagi menyediakan barisan akademia yang benar-benar kompeten dan terampil bagi menerajui kepemimpinan masyarakat dan negara pada masa hadapan.

Daripada lima bidang teras ini, modul latihan yang disediakan ini hanya memberi tumpuan kepada kepemimpinan akademik dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara khususnya, empat modul telah dikenal pasti sebagai amat perlu untuk melatih tenaga pengajar dalam kalangan staf akademik generasi Felda di politeknik dan kolej komuniti. Empat modul tersebut adalah pendekatan OBE serta penerapan KI dalam pengajaran dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar (PBP), pedagogical content knowledge (PCK) dan refleksi untuk penambahbaikan berterusan (CQI).

Keempat-empat modul ini merupakan pengetahuan dan kemahiran asas yang signifikan sebagai seorang akademia yang dilihat mampu memberi impak atau lonjakan terhadap keberkesanan kaedah serta proses pengajaran dan pembelajaran. 

Ahli akademia memerlukan suntikan daripada modul-modul seumpama ini bagi memperkukuh kemahiran mereka untuk mengelak budaya lesu dalam kalangan akademia.

Apabila bidang-bidang ini dikuasai, akademia lebih mudah menyalur dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan negara.
Post a Comment