Wednesday, August 05, 2015

Pembelajaran utama

Semasa saya belajar di universiti dulu, seorang pensyarah saya selalu merumuskan setiap sesi kuliah atau kelas dengan meminta pelajar memberikan tiga pembelajaran utama kelas hari itu. 

Saya selalu berfikir kenapa beliau hendakkan pembelajaran utama ini. Lama selepas itu barulah saya sedar kaedah yang digunakan ialah pemikiran reflektif. 

Ada tiga nilai yang sangat penting apabila kita menggunakan kaedah ini iaitu memberi kesedaran untuk memahami satu dua perkara penting, peluang memantau dan menilai semula pengalaman pembelajaran dan memberi pengetahuan dan sentuhan pengalaman untuk kita merancang masa hadapan. 

Sehingga sekarang saya masih gunakan kaedah ini sebagai alat bantu dalam kemajuan hidup dan kerjaya saya.


Post a Comment