Monday, August 10, 2015

Kemahiran komunikasi


Penulis: Mohammed Zin Nordin dan Mohd Taib Ariffin
Tahun: 2012
Penerbit: Emeritus Publications, Tanjong Malim, Perak.
Muka Surat: 180

Buku Kemahiran Komunikasi ini diusahakan sebagai tindak balas terhadap kesedaran peri pentingnya mengupayakan pelajar-pelajar dengan kemahiran komunikasi yang baik. Bahan bacaan yang sesuai dalam bahasa Melayu tentang kemahiran komunikasi atau komunikasi adalah terhad dan ini menjejaskan pelajar untuk mendapatkan ilmu yang terbaik.

Objektif mengerjakan buku ini adalah untuk memberi pilihan bahan bacaan dalam bahasa Melayu tentang subjek yang menjadi semakin popular dan penting dewasa ini. Buku ini juga diharapkan dapat menanamkan keupayaan kepada pelajar untuk menambah pengetahuan dan memperbaiki amalan mereka dalam berkomunikasi agar menjadi lebih mahir dan berkesan.

Buku ini mengandungi 10 bab yang meliputi pelbagai aspek untuk meningkatkan kemahiran komunikasi. Aspek-aspek seperti pengertian komunikasi, persepsi dan pengaruhnya terhadap komunikasi, keupayaan mendengar, bahasa lisan dan bukan lisan, budaya dan perbezaannya, bahasa, komunikasi tradisional dan lain-lain adalah perkara yang boleh mengupayakan pelajar dalam kemahiran komunikasi mereka. Post a Comment