Monday, January 13, 2014

Sirah Nabi Muhammad saw, pengajaran dan pedoman

Penulis: Mustafa As-Syibaie
Tahun: 2010
Penerbit: Pustaka Salan Sdn Bhd, Batu Caves, Selangor.
Muka Surat: 207

Penulisan buku ini berdasarkan metodologi berikut iaitu pertama, muqaddimah yang mengandungi dua bahagian- keistimewaan sirah Rasulullah saw dan faedah mempelajarinya serta sumber sirah dan rujukannya yang sahih, kedua berkenaan fiqh sirah iaitu enam bahagian merangkumi kehidupan baginda sebelum diutuskan menjadi rasul, kehidupannya selepas menjadi rasul sehingga hijrah ke Habsyah, kehidupannya selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah, penghijrahannya sehingga kedudukan baginda stabil di Madinah, peperangan Badar sehingga pembukaan Mekah dan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas pembukaan Mekah sehingga kewafatannya.

Walaupun buku ini ringkas, kandungannya memberi fokus kepada bahagian-bahagian kecil untuk pembaca ingat dan belajar daripadanya. Dalam Bahagian 1 berkenaan kehidupan baginda sebelum diutuskan sebagai rasul, terdapat sepuluh hakikat kehidupan Rasulullah saw.

Pertama, baginda dilahirkan daripada keluarga terbaik dalam kalangan keluarga Arab iaitu Bani Hasyim. Bani Hasyim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia, manakala Quraisy pula adalah kabilah Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih.

Kedua, baginda membesar sebagai anak yatim. Semasa kecil baginda merasai pahit maung tidak mendapat kasih sayang ibu bapa. Keyatiman baginda disebutkan dalam Surah Ad-Dhuha ayat keenam yang bermaksud, “Bukankah Dia mendapati engkau anak yatim, lalu Dia memberikan perlindungan”.

Ketiga, baginda menghabiskan empat tahun pertama zaman kanak-kanak di padang pasir perkampungan Bani Saad. Oleh itu tubuhnya kuat, jasmaninya sejahtera, lidah yang fasih, jiwa yang berani dan mampu menunggang kuda walaupun usia masih kecil.

Keempat, keunggulan baginda diketahui sejak kecil seperti raut wajahnya ada tanda-tanda kecerdikan dan rasa sayang kepadanya.

Kelima, ketika awal remaja, baginda mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan bayaran upah tertentu. Apabila mencapai umur 25 tahun, baginda berniaga untuk Khadijah binti Khuwailid. Baginda berniaga bermodalkan harta Khadijah dengan mendapat bayaran upah.

Keenam, baginda tidak menyertai remaja Mekah bersukaria dan berfoya-foya. Tidak terlibat bersama kaumnya menyembah berhala, makan sembelihan untuk berhala, minum arak atau bermain judi serta tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat atau bercakap celupar.

Ketujuh, sejak mumaiyiz, baginda dikenali memiliki akal yang matang dan pandangan yang bernas. Contoh perletakan Hajarul Aswad adalah simbol tersohor di atas kematangan baginda itu.

Kelapan, semasa remaja baginda terkenal dengan sifat jujur, menepati janji, perjalanan hidup yang lurus dan reputasi yang baik, membela pihak yang lemah, memberi pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu dan menolong mereka yang berhak.

Kesembilan, bermusafir keluar dari Mekah sebanyak dua kali iatu ketika berusia 12 tahun dan kedua ketika berusia 25 tahun.

Kesepuluh, beberapa tahun sebelum diangkat menjadi nabi, Allah swt menimbulkan rasa cinta kepadanya untuk berkhalwah di Gua Hira’ memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan kehebatan-Nya. Perkara itu berterusan sehingga datang wahyu dan turunnya al-quran kepada baginda.

Buku ini sangat sesuai dijadikan bahan perbincangan dalam halaqah untuk menimbulkan rasa kagum dan mempelajari sirah Rasulullah saw dengan mendalam.
 
Post a Comment