Monday, January 20, 2014

Life without limits


Penulis: Nick Vujicic
Tahun: 2012
Penerbit: Allen & Unwin, Sydney, Australia.
Muka Surat: 266

 Life Without Limits adalah sebuah kisah yang dilalui Nick, rakyat Australia yang lahir tanpa tangan dan kaki. Beliau sedang bergerak ke seluruh dunia untuk memberi inspirasi kepada semua orang khususnya yang melalui hidup sepertinya.

Buku ini dimuatkan 12 bab yang sangat berkesan untuk menimbulkan kesedaran dan kepercayaan bahawa kita boleh melakukan apa yang orang lain buat biarpun ada kekurangan fizikal kerana masih ada kekuatan fikiran dan nilai dalam diri.

Dalam ruangan pengenalan, beliau memperkenal diri sebagai seorang yang lahir tanpa tangan dan kaki. Nampaknya beliau berbangga dengan keadaan itu. Dia merantau ke seluruh negara bagi memberi semangat dan kekuatan untuk menghadapi kesusahan melalui keyakinan, harapan, kasih sayang dan rangsangan untuk mencapai impian hidup,

Dalam buku ini Nick berkongsi pengalamannya merentasi halangan dan cabaran hidup. Matlamatnya ialah merangsang setiap orang untuk mencabar keupayaan diri dan kuat bekerja supaya dapat mencapai cita-cita sepanjang kehidupan.

Di kulit belakang, diceritakan Nick telah pergi  ke sebuah negara di Afrika pada umur 20 tahun bagi memberi bantuan $20,000 wang simpanannya kepada masyarakat miskin dan membuat pungutan sebanyak $20,000 lagi sebagai sumbangan berterusan.

Nick menunjukkan kepada kita bagaimana dia belajar menerima apa yang tidak boleh dikawal sebaliknya belajar memberi tumpuan kepada apa yang boleh dilakukan.

Buku ini juga memuatkan pelan tindakan diri sebagai instrumen menentukan dengan tepat cita-cita dan laluan ke arah kejayaan.

 
Post a Comment