Friday, May 18, 2012

Yakin diri untuk maju

Pekerja cemerlang sentiasa bermotivasi


Apakah ciri-ciri seseorang yang dikatakan telah mengenal dirinya? 

Banyak ciri yang sebenarnya seperti memiliki keyakinan diri dalam hidup. Membentuk keyakinan diri bermula sejak kecil dan tentulah pengalaman hidup mematangkan fikiran dan tindakan.

Pengalaman hidup menjadi pendorong yang sangat hebat untuk membina keyakinan diri kerana terdapat unsur-unsur kepercayaan diri yang sangat tinggi apabila kita menempuh pengalaman berjaya atau gagal.

Seorang pekerja yang diberi dorongan dan galakan akan berusaha dengan bersungguh-sungguh berbanding pekerja yang tidak dipedulikan.

Dorongan dan galakan tadi merupakan asas kepada kepercayaan bahawa dia boleh melakukan kerja, ditambah pula dengan dorongan, sokongan dan perhatian yang berterusan.


Post a Comment