Sunday, May 27, 2012

Sikap pemisah nasib hidup


Perbezaan antara orang yang cemerlang dan gagal ialah sikap mereka.

Saya berikan kisah dua sifat ikan yang berbeza. Ikan pertama adalah ikan laut flounder (sejenis ikan laut berbentuk sebelah). Ikan ini hidup di dasar laut dan memiliki sikap tunggu dan lihat.

Oleh kerana ia tunggu, pergerakannya amat perlahan dan sentiasa mengikut gelombang laut. Nelayan tidak menghadapi masalah besar untuk menangkap ikan jenis ini.

Namun amat bermasalah untuk menangkap ikan air tawar (katakan ikan haruan) yang lincah dan suka melawan arus. Ia sangat memilih makanan dan mempunyai prinsip diri yang tegas apabila membuat keputusan.

Orang yang memiliki ciri flounder adalah orang yang menunggu semuanya berubah, barulah dia bertindak. Sebaliknya ciri haruan adalah perubahan yang dibuat sesuai dengan keinginannya.

Jadilah orang yang cepat membuat perubahan pada masa yang tepat.

 
Post a Comment