Tuesday, March 01, 2011

Sentiasa lebih tinggi daripada standard biasa

‘People never improve unless they look to some standard or example higher than themselves.’ Tryon Edwards

Cara untuk kita tahu sama ada kita menunjukkan penambahbaikan atau tidak ialah melalui proses menilai. Jika di sekolah, prestasi kemajuan dinilai dengan peperiksaan, kuiz atau tugasan. Jika di jabatan dan organisasi, sasaran kerja tahunan menjadi tumpuan. Kemajuan usahawan dan mereka yang bekerja sendiri diukur dengan peningkatan keuntungan atau pertambahan dalam permintaan produk jualan.

Semuanya dikatakan ada perubahan dan penambahbaikan jika lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Kecenderungan kita menilai semakin lama semakin penting kerana ‘track record’ sangat penting. Kita harus tahu bahawa perbandingan terbaik ialah kita mencapai tahap yag lebih baik daripada standard atau piawaian yang menjadi kayu ukur kepada kita.

Contohnya, untuk mendapat A dalam subjek matematik, ia perlukan 80 peratus kejayaan dalam ujian. Kalau kita dapat 81 atau 90 peratus, ia menunjukkan perubahan yang sangat baik dan melepasi standard yang ditetapkan.
Post a Comment