Monday, March 14, 2011

Erti nilai

Setiap keputusan yang kita buat atau lakukan dalam hidup tidak dapat dipisahkan daripada unsur-unsur nilai yang ada dalam diri.

Contohnya, seorang pelajar yang baru menamatkan pengajian di universiti mempunyai dua pilihan. Pertama, terus menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi seperti master atau doktor falsafah. Kedua, mula mencari kerja. Keputusan sama ada hendak meneruskan pengajian atau bekerja ditentukan oleh niai yag ada dalam dirinya selepas menimbangkan banyak perkara.

Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan nilai? Nilai adalah satu set kepercayaan atau keyakinan dalam diri sebagai sumber kekuatan dan tenaga untuk bertindak. Nilai inilah yang akhirnya membentuk sikap yang akan menentukan personaiti, karakter dan tingkah laku.
Post a Comment