Monday, January 11, 2010

Amalan hati: menjernihkan jiwa menyegarkan amal

Penulis: Ibnu Taimiyah
Tahun: 2008
Penerbit: Pena Pundi Aksara, Jakarta, Indonesia.
Muka Surat: 214

Judul asal buku ini ialah ‘A’mal al qulub au al-maqamat wa al-ahwal’ yang diterbitkan di Kaherah, Mesir. Kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Misbahul Khair bagi edisi bahasa Indonesia.

Penulis buku, Ibnu Taimiyah adalah nama gelaran bagi Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Sepanjang hidupnya, beliau telah menulis lebih daripada 500 judul buku.

Buku ini sangat bernilai, tulisan seorang alim yang memiliki ketinggian ilmu. Ia mencakup beberapa amalan hati seperti cinta kepada Allah dan rasul-Nya, tawakkal, ikhlas, syukur, sabar menerima hukuman-Nya, takut dan menaruh harapan kepada Allah, kebenaran dalam lisan dan amal serta amal-amal lainnya yang berhubungan dengan hati seseorang.

Buku ini juga mengupas kedudukan dan sikap seseorang di atas amal perbuatannya. Kandungannya merupakan sinar cahaya yang tersembunyi lalu terpancar melalui tulisannya, sekali gus merupakan petunjuk yang terbaik.

Terdapat 24 bab yang disusun dan dijelaskan secara ringkas tetapi padat. Pembaca dapat membaca dengan santai setiap bab dan boleh memahaminya dengan mudah. Ada beberapa bab yang perlukan pembacaan tambahan supaya pembaca dapat memahami dengan lebih jelas maksud sebenar Ibnu Taimiyah.

Adalah lebih baik jika kita dapat membincangkan buku ini bersama tulisan-tulisan lain oleh Ibnu Taimiyah supaya kupasan setiap topik akan lebih sempurna dan difahami dengan jelas.

Di kulit belakang buku ini dimuatkan komentar seorang ulama mengenai Ibnu Taimiyah.

‘Kalau berbicara tentang tafsir, maka dia tiada tandingannya. Bila berfatwa tentang fiqih, dialah yang sangat memahami tujuannya. Bila berbicara tentang hadis, dia menguasai ilmu dan perawinya. Bila berbicara tentang perbandingan agama dan mazhab, tidak akan ada siapa pun yang sebanding dengannya.’
Post a Comment