Monday, June 29, 2009

Menjana modal insan cemerlang

Penyunting: Asmawati Desa, Zulaiha Ali Othman, Rosmila Senik
Tahun: 2009
Penerbit: Akademi Penyelidikan HALUAN dan Kolej Teknologi Darulnaim
Muka surat: 210
Harga: RM20.00

Penulisan buku ini adalah satu usaha ke arah membicarakan pelbagai aspek yang ada hubungan dengan modal insan. Buku ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:

1. Peranan pendidikan dalam menjana modal insan.
2. Keberkesanan pendidikan di IPT dalam menjana modal insan.
3. Pembangunan modal insan daripada perspektif Islam.

Terdapat 13 bab merangkumi pelbagai isu berhubung modal insan. Kebanyakan bab berdasarkan kepada kajian di dalam negara yang telah dijalankan oleh penulis masing-masing. Selebihnya adalah berdasarkan kajian perpustakaan atau terhadap tinjauan literatur berhubung dengan tajuk yang dibincangkan.

Bab-bab dalam buku ini asalnya ialah kertas kerja yang telah dibentangkan di Seminar Modal Insan 2009 (SEMAI 09) yang berlangsung di Kota Bharu, Kelantan pada Mac 2009. Kertas-kertas kerja yang relevan telah dipilih dan disunting agar dapat dipersembahkan dalam bentuk buku.

Tajuk-tajuk dalam buku ini:

Bahagian 1
Peranan pendidikan dalam menjana modal insan

-Pendidikan dan pembinaan modal insan (Mohamad Zahir Zainudin, Aishah Amirah Zainal Abidin dan Masyitah Nordin)

-Mampukah IPT membentuk modal insan berkualiti? (Asmawati Desa dan Mariyah Ishak)

-Pendekatan bersepadu untuk memulihkan pelajar sastera yang lemah (Nor Azimah Ismail dan Lokman Mohd Fadzil)

Bahagian 2
Keberkesanan pendidikan di IPT dalam menjana modal insan

-IPT di Malaysia & pengeluaran modal insan untuk pasaran global (Megat Saidi Megat Ngah, Solehuddin Shuib dan Ismail Ahmad)


-Penerapan nilai murni: cabaran membentuk modal insan cemerlang di IPTS berasaskan kemahiran (Ismail Saliyan, Mohd.Haidi Hj.Kasran, Nor Aishah. Abd. Aziz, Salbiah Seliman dan Mohd.Fadhli Md. Diah)

-Program pembangunan insan: keberkesanannya dalam menjana modal insan (Asmawati Desa, Abdullah Sudin, Mumtazah Tumian, dan Rosdi Baharom)


-Faktor kejayaan kritikal dalam melahirkan graduan cemerlang di IPTS (Abdul Hakim Mohammed, Noraini Eslah dan Ruqaimi Rabbani Abdullah)

Bahagian 3
Pembangunan modal insan daripada perspektif Islam

-Pembangunan modal insan dalam perspektif islam: keseimbangan antara originality dan kontinuiti (Mohd Akram Dahaman @ Dahlan dan Amani Dahaman @ Dahlan)

-Satu pendekatan holistik kepada pendidikan dan pembelajaran peringkat awal berasaskan akidah (Zulaiha Ali Othman, Siti Hilmiyah Mohd Raf’ii, Roslan Ahmad, Umi Nadrah Ali Othman dan Rosdi Baharom)

-Sumbangan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia (Nur Atiqah Abdullah, Nik Mutasim Hj. Nik Abd. Rahman dan Azizan Ahmad)

-Penulisan motivasi ruhiyah untuk membentuk remaja berkualiti (Mumtazah Haji Tumian, Noraini Eslah dan Abdul Hakim Mohammed)


-Pemikiran kritis: penjana modal insan terbilang (Sakinah Ahmad, Maziahtusima Ishak dan Rezki Perdani Sawai)

Kandungan buku ini sangat menarik dan boleh dijadikan panduan bagi mereka yang berminat untuk melihat pembangunan modal insan sebagai prasyarat kecemerlangan dalam industri yang mereka ceburi.
Post a Comment