Friday, June 26, 2009

Generasi muda semakin liberal

Generasi muda Melayu dan CIna sedang mengalami perubahan dalam pemikiran yang sangat ketara selepas Malaysia mencecah kemerdekaan yang ke-52 tahun ini. Kelompok yang berumur 23 hingga 25 tahun ini memiliki watak diri yang lebih liberal dan menunjukkan kecenderungan ke arah mementingkan diri sendiri.

Penyelidikan ringkas ke atas 12 bakal guru yang melibatkan kaedah pemerhatian dan temubual mendapati enam peserta Melayu lebih pentingkan agama manakala lima peserta Cina sangat pentingkan diri dan keluarga, seorang lagi peserta Cina lebih pentingkan negara. Berdasarkan temubual yang dijalankan, mereka melihat faktor pendidikan dan politik menjadi alasan kenapa pemikiran dan sikap berkenaan menjadi semakin liberal.

Masa depan Malaysia terletak pada kepimpinan yang berkesan dan dapat memberi jaminan keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyat. Proses pembentukan polisi yang mengukuhkan hubungan kaum mesti dinilai dari semasa ke semasa dengan lebih kerap. Kecenderungan masyarakat muda dari kaum Cina yang mementingkan diri adalah petunjuk kepada gelombang masyarakat moden yang tidak memberi kesan langsung ke atas kuasa politik mereka.

Tiga tahun yang lalu, seorang pensyarah dari Universiti Malaya mengeluarkan unjuran populasi penduduk Malaysia sehingga tahun 2050. Dalam unjuran berkenaan, kadar kelahiran kaum Melayu/Bumiputera terus bertambah dan menjadi lebih ramai. Kadar kelahiran kaum Cina semakin malar.

Daripada unjuran itu juga, dijangkakan pengaruh kuasa politik kaum Cina akan berkurangan di sebalik penguasaan ekonomi negara.
Post a Comment