Monday, July 30, 2007

Prosiding konvensyen kebangsaan agenda pembangunan sosial ke arah pembentukan masyarakat sejahtera dan saksama

Penyunting : Roziah Omar, Sivamurugan Pandian, Abd. Rahim Ibrahim, Chua Soo Yean dan Azrina Husin.
Tahun : 2006
Penerbit : Institut Sosial Malaysia, KPWKM
Muka surat : 261

Buku ini adalah kumpulan kertas kerja yang dibentangkan di Konvensyen Kebangsaan Agenda Pembangunan Sosial Ke arah Pembentukan Masyarakat Sejahtera dan Saksama pada Julai 2006 yang lalu. Terdapat sepuluh isu yang dibincangkan merangkumi keluarga, perpaduan masyarakat, agensi kerajaan, kemiskinan, media, wanita, dasar sosial negara, komuniti, pendidikan, sekuriti sosial dan belia.

Kertas kerja yang ditulis oleh pensyarah dan pakar dalam bidang sosial di Malaysia memberi pendedahan betapa kehidupan masyarakat semakin kompleks dengan pelbagai agenda pembangunan. Tidak dapat dielak lagi keperluan negara untuk mempunyai hala tuju sosial yang jelas bagi melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera.

Dasar Sosial Negara (DSN) yang sedia ada wajar ditonjolkan sepertimana Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang menjadi katalis kepada pembangunan negara selama dua dekad. Pentingnya dasar sosial ini diberi perhatian adalah kerana isu-isu sosial negara tidak akan selesai jika semua pihak tidak memberi perhatian kepada perkara asas dalam pembentukan masyarakat.

Hari ini, dalam isu pendidikan umpamanya, pelajar dan guru sedang menghadapi masalah. Perkara ini turut mengheret sama pentadbir dan ibu bapa untuk bersama-sama mencari penyelesaian. Tidak ada masalah yang tidak dapat ditangani. Justeru, idea yang dibentangkan dalam buku ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam isu pendidikan untuk kembali melihat hala tuju dan apa yang mesti dilakukan.

Isu sekuriti sosial juga menjadi semakin penting ketika negara sedang menghadapi peningkatan golongan warga tua. Soal sama ada umur persaraan wajar dinaikkan atau tidak bergantung kepada keperluan golongan muda hari ini untuk menjadi lebih produktif. Akan sampai masanya, kita akan mengalami keadaan yang sama seperti masyarakat Barat pada hari ini yang sedang berhadapan dengan kadar kelahiran rendah dan memerlukan golongan pelapis untuk menjana pendapatan negara.

Ulasan Editor: Tidak banyak program seperti ini yang dapat dilaksanakan dalam setahun. Justeru penerbitan prosiding konvensyen ini dapat menebarkan maklumat terkini kepada khalayak untuk turut aktif membincangkan pembangunan sosial negara.

Post a Comment