Monday, July 23, 2007

Masyarakat Islam Hadhari: satu tinjauan epistemologi dan kependidikan ke arah penyatuan pemikiran bangsa

Penulis : Wan Mohd Nor Wan Daud
Tahun : 2007
Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
Muka surat : 247

Islam apa? Islam siapa? Apakah "Islam Hadhari" merupakan suatu gagasan yang menyeleweng dan harus ditolak, atau sesuatu yang boleh membantu umat Islam mengharungi cabaran-cabaran genting masa kini? Dalam keadaan perpecahan politik dalam kalangan umat Islam dan bangsa Melayu yang begitu meruncing, apakah terdapat kemungkinan untuk kita bersatu semula demi agama, bangsa dan negara?

Sebenarnya, apakah umat Islam dan bangsa kita ini telah merdeka, dan bagaimanakah kemerdekaan ini harus dinilai? Bagaimanakah umat Islam di Malaysia, khasnya bangsa Melayu boleh memastikan bahawa kegemilangan dan keterbilangan umat Islam dan bangsa melayu pada zaman lampau dikecap semula dengan mengambil kira kekuatan-kekuatan bangsa pada masa kini?

Kesemua soalan besar ini akan terjawab jikalau kita membaca buku ini dengan hati-hati dan merenung fikir hujah-hujah, analisis serta saranan-saranannya dengan teliti dan fikiran terbuka. Perbincangan tentang "Islam Hadhari" dikaitkan dengan penelitian terhadap epistemologi Islam dan kaedah berfikir Melayu. Konsep ini turut dihubungkan dengan peranan pendidikan, khususnya yang tertinggi sebagai tahap terpenting dan strategik dalam pembinaan sebuah Masyarakat Islam Hadhari yang menjadi teras sesebuah peradaban.

Buku ini menghidangkan satu lagi santapan akliah yang berupaya membantu semua lapisan rakyat berpendidikan serta golongan pentadbir di negara ini berfikir memusatkan cita dan usaha dalam perjalanan panjang membawa umat ke tahap yang terbilang, dengan mengunakan kaedah keilmuan dan pendidikan yang terpancar daripada pandangan alam Islam dan dibantu pula oleh pengalaman-pengalaman semasa yang bermanfaat.

Ulasan Editor: Huraian yang padat di dalam buku memerlukan analisis yang lebih mendalam. Kumpulan pemikir, usrah atau halaqat dapat membantu menambah kefahaman mengenai Masyarakat Islam Hadhari ini yang sedang rancak dibincangkan.

Post a Comment