Thursday, August 28, 2014

Temubual pemandu pelancong


Soalan (S): Boleh terangkan sedikit mengenai latar belakang bapak khususnya berkaitan pendidikan, perniagaan yang dilakukan dan keadaan kesihatan ketika ini.

Bapak Edi (BE): Saya bergerak dalam sektor ini sejak tahun 1992. Belajar di sekolah SMA atau setaraf dengan SPM di Malaysia. Berumur 42 tahun dan bertahan dalam sektor ini atau industri ini yang cukup menjanjikan kerana saya minat dalam bahasa, minat dalam budaya, dalam sosial dan lain-lain lagi. Saya juga suka membaca.

Saya sudah berkeluarga, saya seorang bapa, anak lima orang, yang sulung sudah 17 tahun. Tahun depan masuk universitilah. Isteri tidak bekerja. Tinggal di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alhamdulillah, saya masih sihat. 

S: Adakah bapak libatkan diri dalam persatuan atau organisasi berkaitan usahawan atau masyarakat sama ada di kawasan tempat tinggal atau di peringkat kabupaten?

BE: Ya, dalam kerjaya kita yang pertama, sebagai seorang pemandu pelancong, kita akan masuk satu organisasi yang namanya HPI (Himpunan Parawisata Indonesia) dalam pelancongan. Kemudian Alhamdulillah, tahun kebelakangan ini saya sudah berusaha sendiri dengan menubuhkan syarikat Platinum Holidays dan ini kita buat untuk tour operator, all over Indonesia dengan satu orang partner.

S: Semasa menjadi ahli HPI, adakah bapak mendapat kerjasama dalam membantu meningkatkan prestasi syarikat?

BE: Ya. Dalam peningkatan, kalau HPI sebuah organisasi dalam syarikat pelancongan. Kalau di Malaysia dikenali dengan nama Matta, kalau di Indonesia dikenali dengan Asita (Asosiasi Travel Agent Indonesia). Kita mendapatkan satu pengarahan informasi dari pemerintah juga bagaimana untuk mengembangkan human resources dan satu usaha ke depan dengan baik.

S: Kalau tidak keberatan, berapakah pendapatan kasar bulanan bapak?

BE:Kalau bidang pelancongan ini ia sangat fluctuate, tergantung pada keadaan dan kekuatan marketing kita. Kalau sebagai pemandu pelancong dapat dalam Rp30 juta dalam sebulan. Itu pun dalam keadaan musimnya. Ada kalanya pemandu pelancong itu tidak bekerja sama sekali. Jadi, kita tidak audit per bulan, kita audit per year.

S: Itu boleh menampung kehidupan keluarga bapak di sinilah?

BE: Pada dasarnya kalau kita bekerja sebagai pemandu pelancong, kita dapat bantu ekonomi keluarga. Jadi, saya salah seorang owner dalam travel agency yang punya satu tanggungjawab yang besar.

S: Adakah bapak masuk dalam organisasi masyarakat yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti seperti memberi sumbangan dari segi idea, kemahiran pada belia-belia untuk libatkan diri dalam perusahaan?

BE: Itu kadang-kadang kalau diminta pada satu organisasi. Organisasi ini menguruskan kita, kita akan memberi sumbangan yang kita boleh. Jadi, organisasi akan mengatur. Kalau ada demand atau sumbangan pemikiran, sumbangan yang berbentuk moral dan material adalah.

S: Semasa melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat ini, adakah bapak mendapat kepuasan?

BE: Oh ya, pasti. Memberi dengan ikhlas itu memberi satu kepuasan.

S: Semasa di HPI dulu, adakah kursus-kursus training, seminar untuk tingkatkan kemahiran atau pengetahuan?

BE: Oh ya ada. Banyak kategorinya. Kita mendapat banyak manfaatnya. Apabila kita mendapat pelantikan dan tergantung pada aktivitinya. Kalau ada satu pelantikan yang kita dapat informasinya, kita akan membantu.

S: Apakah yang mendorong bapak hendak berusaha sendiri? Adakah kerana minat, kawan-kawan atau dorongan daripada pemerintah?

BE: Pertama, saya sudah melalui karier ini sejak tahun 1992. I took this is as one of my choice. Dengan segala risiko dan segala keadaan. Saya ingin jadi profesional, sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi, ini adalah pilihan sendiri, bukannya pengaruh orang lain. Saya punya wife juga, dia punya latar belakang adalah pelancongan juga.

S: Sepanjang membuat usaha ini, apakah cabaran yang bapak hadapi?

BE: Oh ya. Yang pertama, dalam bidang marketing kita menghadapi satu pasaran yang kompetitif. Kedua, walaupun di sini, kita kena tunjukkan layanan yang betul-betul, kerana itulah kita menamakan perusahaan ini sebagai Platinum Holidays. Nama ini melambangkan satu tanggungjawab yang berat. Kita tidak akan berkompetitif di dalam harga yang di bawah tetapi kita akan berkompetitif dalam market yang mengengah ke atas. Dalam bidang pelancongan ini servis yang utama.

Yang diberikan adalah kos. Kos ini ada harganya yang special. Jadi, sekiranya kos rendah, kita tidak dapat berikan servis yang dijanjikan, yang terbaik yang dapat memuaskan customer kita.

S: Dari segi pembiayaan, adakah bapak mendapat pembiayaan dari mana-mana pihak atau modal sendiri?

BE: Ya pertama, kita memang menggunakan modal sendiri. Kalau kita bergerak dalam bidang pelancongan ini adalah zero capital. The most important adalah servis. So, how you create the link with the other travel agencies? Then bagaimana kita memberikan servis yang baik. So, nanti capital akan datang sendiri. Boleh dikatakan dengan modal sendiri kita usahakan syarikat kita.

S: Jadi bapak tidak pernah mendapat pembiayaan daripada pemerintah?
BE: Sejauh ini kita belum memulakannya tetapi bank mempunyai satu trust kepada kita. Ya bank melihat kepada akaun kita dan mereka ada satu trust, tapi kita tidak perlukan ketika ini. Mungkin untuk pengembangan, kita akan fikirkan nanti.

S; Berapa ramai staf bapak sekarang ini?

BE: Staf yang di office ada empat orang tetapi kebanyakan kita gunakan freelance agent.

S: Adakah melalui perusahaan in bapak dapat menyimpan modal untuk membeli aset bagi kehidupan keluarga?

BE: Ya ada. Dari modal ini kita sudah dapatkan bangunan sendiri tiga tingkat, sebuah bas dan dua buah can. Our concept is slow but sure, pasti kerana pelancongan ini sangat kompetitif. Apabila kita terlalu gunakan van, kita tidak pasti setiap bulan itu berapa banyak income yang akan dapat kerana ia melibatkan kos dan tambahan pembayaran loan. Jadi, sementara kita ingin bergerak dengan kompetitif, kita bergerak secara wait and see, what we can do, kita buatlah.

S: Apakah harapan bapak dalam industri pelancongan ini untuk bisnes dan pengembangan bisnes ini?

BE: Ya. Kita selalu berfikir tentang pengembangan dan di sini kita selalu buat marketing. Kita juga berharap akan ada satu situasi yang kondusif di Indonesia, yang aman, tertib yang menyebabkan pelancong tidak ragu datang ke Indonesia. This is part of our responsibility. Setiap perkembangan kita sudah bersedia. kita boleh handle all over around Indonesia. Di samping beberapa syarikat yang saling bantu-membantu.


  
Post a Comment