Monday, August 11, 2014

Social change


Penulis: Steven Vago
Tahun: 2004 (Fifth edition)
Penerbit: Pearson Education, Inc., New Jersey, USA.
Muka Surat: 453

Edisi kelima buku ini merupakan maklum balas terhadap permintaan yang meluas bagi analisis sosiologikal sebagai sebahagian daripada isu yang amat diberikan perhatian iaitu perubahan sosial. Edisi ini juga menunjukkan pertambahan komponen multibudaya dan keantarabangsaan. Pada masa yang sama, kandungan buku ini mengandungi ujian kelas, pedagogikal dan kerangka organisasi yang mengekalkan penulis sedia, lebih komprehensif, bermaklumat dan mesra pembaca.

Terdapat banyak ulasan dan usul yang diberikan oleh pelajar dan sarjana yang telah menggunakan buku ini sebagai bahan pembelajaran dan pengajaran serta penyelidikan. Hampir setiap muka surat telah disemak untuk kemas kini maklumat, analisis lebih lanjut dan mengurangkan jurang pengetahuan akademik.

Ada penambahan seksyen baru, input lama telah dibuang dan terdapat senarai bacaan cadangan di setiap bab. Konsep dan idea utama telah dikembangkan sebagai tindak balas terhadap teori dan analisis empirikal.

Justeru pembaca akan merasai pengalaman baru ketika membaca buku ini.

Terdapat sepuuh bab yang berkaitan dengan perubahan seperti teori perubahan, corak perubahan, jangka masa perubahan, reaksi terhadap perubahan, impak perubahan, strategi perubahan dan penilaian perubahan.

Bagi mereka yang berminat hendak mengetahui lebih lanjut perubahan sosial dalam masyarakat, buku ini menjadi buah tangan yang sangat penting.
Post a Comment