Monday, July 07, 2014

Terbuka terhadap perubahan
Persekitaran sentiasa berubah. Lebih-lebih lagi pada hari ini. 

Masyarakat berubah seiring dengan perubahan di sekitar mereka. Perubahan ini berlaku dalam pelbagai bentuk sama ada fikiran, sikap, tingkah laku ataupun boleh berlaku dalam bentuk objektif dan objektif. 

Jadi, kita wajar mengamalkan sikap terbuka terhadap perubahan. Orang yang memandang kehadapan mengambil pendekatan mengalu-alukan perubahan yang dapat mencetuskan kemajuan, dinamik dan inklusif. 

Hanya dengan membuat penelitian dan melihat kembali idea dan pendapat kita, barulah kita dapat bergerak maju.


Post a Comment