Saturday, July 05, 2014

Jangan terpengaruh dengan kata-kata
Jangan mengukur kebijaksanaan seseorang hanya kerana kepandaian berkata-kata sebaliknya perlu dinilai buah fikiran dan tingkah laku. 

Petah berkata-kata tanpa ada makna tentulah tidak membawa impak kepada perubahan jika tidak disertai dengan fakta-fakta yang kukuh. 

Bercakap dan mengeluarkan pandangan positif mempunyai banyak kesan ke atas kehidupan yang berkualiti seperti mampu membuat keputusan yang realistik berdasarkan pertimbangan yang rasional. 

Jadi, lebih baik bagi kita untuk memikirkan sesuatu perkara berasaskan fakta berbanding emosi.Post a Comment