Friday, July 11, 2014

Fahami dahulu


Tidak ada orang yang tidak boleh diubah hati, pemikiran dan tindakannya melainkan orang yang menutup keinginannya untuk berubah. 

Prinsip asas kepada perubahan hati, fikiran dan tindakan ialah menyampai atau menerima mesej melalui komunikasi yang berkesan. 

Kita boleh memberitahu dengan bercakap secara langsung, menggunakan pihak ketiga atau bersemuka secara diplomasi. 

Kaedah yang lebih baik ialah memahami sesuatu perkara dari kaca mata orang lain, memberi penghargaan yang jujur dan menunjukkan cara bagaimana perubahan membawa kejayaan.Post a Comment