Friday, April 18, 2014

Implikasi penggunaan telefon pintar terhadap pembelajaran dalam kalangan pelajar UTeM1.0 Pengenalan

Penggunaan telefon pintar (smartphone) semakin popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Telefon pintar merujuk kepada telefon bimbit yang mempunyai ciri pengkomputeran maju dan ketersambungan berbanding dengan telefon bimbit biasa. Telefon pintar membolehkan penggunanya memasang aplikasi canggih di dalamnya berasaskan pelantar telefon seperti Symbian, Android, iOS atau Windows Phone. Selain itu, telefon pintar juga menggunakan sistem pengendalian yang menyediakan satu pelantar untuk pembinaan aplikasi.

Pada masa dahulu, telefon pintar ini hanya mampu digunakan oleh warga korporat dan ahli perniagaan yang berjaya,tetapi kini telefon pintar juga mampu dimiliki oleh pelajar-pelajar universiti di Malaysia. Melalui telefon pintar, pelajar boleh menghubungi ibu bapa, rakan-rakan dan pensyarah di samping mendengar suara, melihat wajah dan akses kepada pelbagai maklumat yang diperlukan bagi menyempurnakan tugasan.

1.1 Objektif Kajian

Kajian ini mempunyai tiga objektif iaitu mengetahui penggunaan telefon pintar terhadap pelajar UTeM, mengetahui kekerapan penggunaan telefon pintar dalam pengajian dan meneroka tahap kepentingan telefon pintar terhadap pelajar.


2.0 Sorotan Kajian

Telefon pintar merupakan salah satu gajet telefon yang terkenal di seluruh dunia. Majoriti masyarakat dunia khususnya di negara maju dan membangun sudah mampu memiliki sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar kerana harganya semakin murah. Terdapat empat jenama atau aplikasi telefon pintar yang ada di pasaran iaitu Android, iPhone, Blackberry dan Windows. Setiap jenama utama telefon pintar ini, menawarkan aplikasi yang berbeza dalam pelbagai bentuk, jenis dan citarasa.

Jenama "telefon pintar" ini mempunyai bermacam jenis fungsi dan kemudahan yang dicipta untuk penggunanya di mana keupayaan telefon pintar ini bukan sahaja terletak pada fungsi tradisional iaitu membuat dan menerima panggilan sebaliknya telah dipelbagaikan sesuai dengan selera pengguna. Antara fungsinya ialah akses kepada maklumat yang pantas seluruh dunia, pembaikan atau peningkatan telefon secara automatik, penghantaran data, penerimaan data, inframerah telefon ke telefon, keupayaan input abjad, terbina dalam permainan dan utiliti. Justeru, set telefon yang lebih canggih yang dijangka berfungsi untuk telefon pintar yang sebenar adalah lebih besar daripada telefon mudah alih yang lama yang sudah menjadi kebiasaan kita.

Bagi memahami asal-usul telefon pintar moden, kita mesti memahami evolusi bahasa-bahasa yang telah dicipta. Pada mulanya, satu-satunya bahasa untuk telefon bimbit dikenali sebagai “peranti thehandhled bahasa tambahan (HDML)”. Kini, peningkatan telah mengubah bahasa ini ke dalam “WML-the Markup Language Wireless”. Selain itu, di Jepun, NTT DoCoMo telah menawarkan perkhidmatan yang sangat berjaya dikenali sebagai “i-mode” berdasarkan “bahasa chtml (padat HTML)”.

2.1 Latar belakang aplikasi telefon pintar utama

Aplikasi dan sistem yang digunakan dalam telefon pintar didominasi oleh empat syarikat teknologi maklumat utama dunia. Sistem ini ialah Android, iPhone, Blackberry dan Windows.

Sejarah Android

Android adalah sistem operasi dan fungsi penggunaannya adalah jauh lebih hebat dan canggih. Ia adalah timbunan teknologi yang dibina khusus untuk peranti mudah alih yang termasuk sistem operasi, middleware dan aplikasi utama. Timbunan perisian ini adalah daripada rangka kerja untuk keping khusus perisian seperti mesin maya yang memudahkan pengoptimuman sumber ingatan dan perkakasan untuk teknologi sambungan seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Ia sangat membantu dalam memudahkan segala aktiviti dan pekerjaan manusia.

Android bermula dari seorang yang bernama Rubin yang percaya bahawa pengguna telefon bimbit hari ini mempunyai keperluan yang berbeza. Beliau membuat platform mudah alih yang membolehkan mana-mana pengaturcara untuk menulis sebarang permohonan bagi platform telefon mudah alih bagi memenuhi permintaan pengguna telefon bimbit. Pada tahun 2005, beliau menemui Google untuk mencari sokongan.

Rubin tidak mencari pembiayaan sebaliknya mencari suatu jaminan kelulusan. Beliau telah mengetahui bahawa Google mempunyai “coattais” lama untuk sebuah syarikat mudah alih. Apabila Rubin pergi mencari kelulusan Google, beliau mendapat tawaran yang tidak mampu untuk menolaknya. Google menawarkan untuk membayar Rubin sekitar AS $50 juta bagi Android dan bersetuju untuk memasukkannya ke dalam projek Android sebagai pengendali projek.


Sejarah iPhone

iPhone bermula dengan Steve Jobs yang merupakan jurutera syarikat Apple yang memperkenal teknologi sentuhan jari dan komputer tablet. Beliau tidak percaya bahawa telefon bimbit akan menjadi antara salah satu alat penting untuk mengakses maklumat secara mudah alih dan mempunyai perisian penyegerakan yang sangat baik. Pada masa itu, dengan memberikan tumpuan terhadap susulan kepada Newton PDA mereka, Steve Jobs mempunyai model Apple yang telah meletakkan tenaga ke dalam ipod dan perisian iTunes.

Pada Januarai 2007, Steve Jobs mengumumkan iPhone akan dikeluarkan akhir tahun itu. Pada 29 Jun 2007, iPhone yang pertama telah dikeluarkan.


Sejarah Blackberry

Blackberry merupakan telefon pintar yang semakin canggih dan mencipta nama. Keluaran model telefon pintar pertama jenis Blackberry dilakukan pada tahun 2003. Blackberry adalah peranti selaras yang menggunakan perkhidmatan talian tanpa wayar iaitu secara pegang tangan telah direka dan dipasarkan oleh Research In Motion Limited (RIM) yang beroperasi sebagai Blackberry. Peranti Blackberry pertama ialah e-mel yang telah dikeluarkan pada tahun 1999.


Sejarah telefon Windows

Telefon pintar yang menggunakan aplikasi Windows adalah satu siri sistem operasi mudah alih hak milik Microsoft. Ia telah dibangunkan oleh Microsoft yang menjadi pengganti kepada Windows Mobile. Berbeza dengan sebelumnya, tujuan utamanya adalah untuk pasaran pengguna dan bukannya pasaran perusahaan. Telefon pintar yang menggunakan aplikasi Windows ini telah dilancarkan pada pertama kalinya pada Oktober 2010.

2.2 Kebaikan dan keburukan telefon pintar

Pada hari ini, telefon pintar dianggap sebagai satu trend gaya hidup para remaja sama ada dari golongan atasan atau kelas pertengahan. Tidak dinafikan bahawa gajet telefon pintar ini telah banyak mempengaruhi cara masyarakat mengendalikan urusan seharian mereka.

Antara kebaikan telefon pintar ialah gajet ini boleh dijadikan sebagai alat perhubungan. Misalnya, telefon pintar membolehkan ahli keluarga yang berjauhan berhubung antara satu sama lain untuk bertanya khabar berita dan secara tidak langsung hubungan silaturrahim antara ahli keluarga dapat diperkukuhkan lagi. Tambahan pula, telefon pintar merupakan salah satu aset yang penting kepada pemandu kenderaan sekiranya berlaku sebarang masalah atau kecemasan. Jika berlaku sebarang kerosakan kenderaan, pemandu boleh menghubungi bengkel membaiki kenderaan atau juruteknik untuk membaiki kenderaan tersebut.

Selain itu, telefon pintar juga boleh dijadikan sebgai alat untuk melayari internet. Pada masa kini, penggunaan internet amat penting kepada para pelajar bagi membuat kajian atau menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah atau guru. Oleh itu, dengan kemajuan dan kecanggihan telefon pintar ini, para pelajar boleh melayari internet dengan menggunakan gajet ini di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa malah dapat memperolehi sesuatu maklumat yang diperlukan dengan cepat.

Di samping itu, penggunaan telefon pintar di universiti adalah untuk mengesan kehadiran pelajar ke dewan kuliah. Contohanya di Universiti Tokyo, Jepun, pihak universiti memberi beratus-ratus iPhone kepada 550 orang pelajar Fakulti Sosial Informatik yang mengkaji penggunaan internet dan teknologi komputer dalam masyarakat. Alat berkenaan boleh digunakan dalam kajian mereka tetapi ia juga turut dilengkapi GPS untuk menentukan kedudukan setiap pelajar.

Telefon pintar pintar juga boleh dijadikan sebagai alat hiburan untuk merehatkan minda. Dengan memiliki telefon pintar, kita dapat mendengar lagu dan menonton video kegemaran bila-bila masa dengan cara memuat turun video kegemaran di laman sesawang dengan pantas. Gajet ini juga mempunyai pelbagai aplikasi permainann yang mengikut gaya masa kini. Aplikasi permainan ini amat disukai oleh golongan para pelajar bagi mengisi masa lapang mereka atau selepas menyiapkan tugasan mereka.

Telefon pintar bukan sahaja memberi kebaikan kepada penggunanya, malah keburukan apabila berlaku penyalahgunaan teknologi ini. Antara keburukan telefon pintar ialah gajet telefon pintar ini menyebabkan kadar statistik jenayah di bawah umur meningkat kerana apabila keinginan para remaja yang ingin memiliki telefon pintar ini tidak dapat dipenuhi oleh ibu bapa, sudah tentu mereka akan menggunakan cara yang lain untuk mendapatkannya. Hal ini sering berlaku kepada para pelajar yang mempunyai latar belakang ahli keluarga yang kurang berkemampuan.

Selain itu, telefon pintar bukan sahaja akan mengganggu pelajaran malah akan memberi peluang kepada untuk mengakses laman pornografi di sekolah dan menyebabkan berlakunya aktiviti-aktiviti sumbang dalam kalangan pelajar serta membawa kesan atau implikasi yang negatif kepada masyarakat sekeliling. Tambahan pula penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar akan mendatangkan pembaziran wang kerana terpaksa untuk menambah nilai kos kredit yang tinggi pada setiap bulan yang sepatutnya boleh digunakan dengan lebih bermanfaat.

Dalam pada itu, aplikasi hiburan yang disediakan dalam gajet telefon pintar ini boleh mendatangkan impak yang negatif sekiranya para pelajar terlalu taksub. Hal ini boleh dilihat apabila ramai pelajar sering mengabaikan pelajaran dan kurang mengulang kaji pelajaran mereka kerana terlalu fokus kepada alat teknologi ini. Sebagai contoh, mereka lebih memilih untuk melayari laman sesawang pada setiap masa seperti facebook, twitter, instagram dan keek daripada melakukan perkara yang lebih berfaedah.


3.0 Metodologi Kajian

Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan menajdikan soal selidik sebagai instrumen. Pembinaan soalan adalah berdasarkan kepada objektif kajian yang telah dipersetujui. Borang soal selidik diedarkan di kawasan kampus melibatkan 50 responden pelajar yang terdiri daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Fakulti Kejuruteraan Eletronik dan Kejuruteraan Komputer. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan SPSS dan ditunjukkand alam bentuk statistik. Semua responden memiliki sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar peribadi. Antara jenama yang digunakan oleh responden kami ialah Motorola, Apple, Samsung dan Sony.


4.0 Dapatan Kajian

Sembilan soalan telah ditanya kepada responden meliputi penggunaan telefon pintar mereka. Hasil dapatan dijelaskan dalam pernyataan-pernyataan berikut.

Hasil dapatan daripada soalan “Setiap pelajar di UTeM mempunyai telefon pintar mereka sendiri” menunjukkan 60 peratus menyatakan sangat bersetuju setiap pelajar di UTeM mempunyai telefon pintar mereka sendiri.

Hasil dapatan daripada soalan “Saya mengetahui cara yang betul dalam menggunakan telefon pintar” menunjukkan semua responden bersetuju bahawa mereka mengetahui cara yang betul dalam menggunakan telefon pintar.

Hasil dapatan daripada soalan “Telefon pintar adalah satu keperluan asas bagi seseorang pelajar UTeM” menunjukkan 80 peratus responden bersetuju bahawa telefon pintar sudah menjadi satu keperluan kepada pelajar berbanding hanya sepuluh peratus yang tidak bersetuju.

Tiga per empat daripada responden bersetuju bahawa telefon pintar telah membantu pengajian akademik mereka.

Hasil dapatan daripada soalan “Saya sentiasa menggunakan telefon pintar saya dalam pengajian akademik saya” juga mencatatkan hanya sepuluh peratus daripada responden sangat tidak bersetuju dengan kenyataan itu.

Bagi soalan “Telefon pintar banyak membantu saya dalam menyelesaikan kerja kursus”, rata-rata (90 peratus) daripada responden menzahirkan persetujuan mereka.

Bagi soalan “Telefon pintar saya sentiasa ada di tangan saya walau di mana sahaja saya berada”, dapatan menunjukkan responden sentiasa membawa telefon pintar mereka. Sebanyak 60 peratus sangat bersetuju diikuti 30 peratus sekadar bersetuju manakala hanya sepuluh peratus yang tidak pasti.

Dari segi “Adakah anda bersetuju telefon pintar ini banyak mendatangkan keburukan”, dapatan menunjukkan hampir separuh (40 peratus) yang tidak bersetuju. Selebihnya iaitu 60 peratus menyatakan telefon pintar ada membawa keburukan.

Bagi kenyataan “Setujukah anda sekiranya telefon pintar ini merupakan faktor kepada perubahan sosial seseorang pelajar universiti itu?” dapatan menunjukkan dua per tiga (70 peratus) responden mengakui terdapat perubahan sosial pelajar selepas menggunakan telefon pintar. Bagaimanapun sepuluh peratus lagi tidak bersetuju dan selebihnya tidak pasti.

Dapatan daripada soalan “Adakah anda bersetuju pelajar universiti tidak mampu hidup tanpa telefon pintar ini?” menunjukkan separuh (50 peratus) responden tidak pasti bagaimana keadaannya jika hidup tanpa telefon pintar di kampus. Bagaimanapun 30 peratus bersetuju dengan kenyataan tersebut.


5.0 Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahawa telefon pintar memberikan pengaruh yang besar kepada setiap pelajar yang menggunakannya, sama ada dalam aspek yang positif mahupun negatif. Dalam kalangan pelajar, penggunaan telefon pintar yang ada capaian internet dapat membantu proses pengajian mereka khususnya ketika mencari bahan rujukan.

Penggunaan telefon pintar wajar dilihat dari perspektif positif supaya pelajar mendapat lebih banyak manfaat untuk kejayaan dalam akademik. Pelajar juga patut sentiasa diingatkan supaya menggunakan sambungan tanpa wayar di kampus sebagai instrumen menjulang kejayaan akademik bukannya mensia-siakannya.


Rujukan

Derek Ferguson. (2002). History of internet phones.
Jerri Ledford. (2010). The history of iPhones.
Utusan Malaysia. (2009). iPhone kesan pelajar ponteng, 30 Mei.
Utusan Malaysia. (2012). Kesan baik dan buruk penggunaan telefon pintar kepada pelajar, 28 Ogos.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Telefon_pintar
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_iPhone
https://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone


MZ Zainudin, Muhammad Hafizuddin Sharul Lazi, Mohammad Muzzaqir Affan Mohd Zulkifli, Muhammad Hasif Hamdan, Umi Nabila Shukor, Lim Kai Li, Farah Izza Azman
Post a Comment