Thursday, June 17, 2010

Anak-anakku berjuanglah

Penulis: Ummu Anas (ummu-anas.blogspot.com)
Tahun: 2010
Penerbit: Tinta Image, Kajang, Selangor.
Muka Surat: 139

Ummu Anas seorang yang rajin menulis. Buku ini adalah buku yang kedua dihasilkannya selepas ‘Anak-anakku Bangunlah’ yang telah diulang cetak. Sambutan orang ramai terhadap buku-buku seperti ini amat menggalakkan kerana ia menjadi bahan nasihat yang sangat berguna.

‘Anak-anakku Berjuanglah’ mengandungi 13 bab yang disusun dengan berhati-hati supaya ada urutan dari satu topik ke topik lain. Setiap bab pula dimuatkan dengan tajuk-tajuk kecil untuk memudahkan pembaca mendapat mesej yang cepat.

Kandungan buku ini boleh dijadikan sumber bahan pengajaran dan pendidikan kepada semua peringkat kerana gaya bahasa yang mudah, santai dan ada elemen pengukuh yang dipetik dari al-quran dan hadis. Jika dijadikan bahan perbincangan usrah, ia mampu menambah pengetahuan ahli-ahlinya di samping membina kesedaran terhadap pembentukan generasi bertaqwa dan soleh.

Sumbangan saya pula ialah membuat suntingan manuskrip asal supaya kualiti buku ini dimantapkan.

Maklum balas daripada pembaca amat baik kerana ia penuh dengan nasihat dan peringatan yang dapat membangunkan jiwa dan akal mereka.
Post a Comment