Wednesday, November 21, 2007

Pengucapan awam (1)Pengucapan awam atau berucap di khalayak adalah satu kaedah penyebaran maklumat yang telah lama digunakan secara meluas bagi mengubah pemikiran, sikap dan tingkah laku anggota masyarakat.

Pengucapan awam boleh ditakrifkan sebagai satu komunikasi lisan yang teratur, menggunakan perkataan sebagai asasnya dan melibatkan komunikasi bukan lisan serta dibantu oleh alat pandang dengar bagi menambah atau mengubah pengetahuan dan pengalaman atau untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak.

Sebagai satu kemahiran, pengucapan awam boleh dipelajari melalui latihan untuk menguasai daya konsentrasi fikiran, penyelarasan dan daya tindak balas yang cepat dari segi mental dan fizikal. Pengucapan awam sesuai digunakan dalam keadaan berikut:

-perucap mempunyai pengetahuan melebihi apa yang sudah diketahui oleh penerima.
-bilangan audiens yang besar.
-perucap boleh mengawal dan mempengaruhi audiens.

Asas-asas komunikasi

Komunikasi adalah proses membina dan membentuk persefahaman melalui pertukaran mesej. Ada dua elemen yang penting iaitu pengirim dan penerima mesej. Bagi menghantar mesej, pengirim menggunakan saluran yang menentukan sama ada mesej berkenaan laju atau perlahan.

Tahap-tahap komunikasi

Ada lima tahap komunikasi yang biasa didapati iaitu:

Interpersonal

-asas komunikasi
-berinteraksi dengan diri sendiri (self-talk)
-pengirim dan penerima adalah orang yang sama
-mudah dan ringkas
-contoh: duduk termenung di tepi tasik memikirkan masa depan

Intrapersonal

-bentuk komunikasi yang lebih ramai (2-3 orang)
-melibatkan pengirim dan penerima yang meluas
-gangguan semasa interaksi lebih banyak
-bentuk formal dan informal
-contoh: formal – berbincang dengan pengurus mengenai prestasi kerja.
informal – berbual-bual semasa makan tengah hari

Kumpulan kecil

-libatkan ramai pengirim dan penerima (4-12 orang)
-mesej dan gangguan lebih kompleks
-tujuannya ialah penyelesaian masalah, mesyuarat dan perbincangan dalam kumpulan.

Pengucapan awam

-daripada seorang pengirim kepada ramai (lebih 20 orang)
-audiens lebih ramai dan meluas
-lebih banyak gangguan semasa interaksi
-ada "give and take"
-contoh: ceramah, pidato, kempen politik

Mass

-bilangan audiens yang paling ramai dan pelbagai
-mesej disampaikan melalui pelbagai cara seperti televisyen, radio atau surat khabar
-libatkan pengaruh yang luas dan mampu mengubah keadaan kepada situasi baru

Keberkesanan mesej bergantung kepada pemilihan tahap komunikasi yang betul kerana salah menentukan saluran dan audiens, ia akan menyebabkan proses komunikasi yang diingini tidak tercapai.

Proses komunikasi

Komunikasi adalah satu proses yang sentiasa berlaku sama ada disedari atau tidak. Kekuatan proses komunikasi terletak pada pengirim, penerima, saluran dan maklum balas yang diterima.
Post a Comment