Monday, November 12, 2007

A giving society? The state of philanthropy in Malaysia

Editor: Josie M.F dan Abdul Rahman Ibrahim
Tahun: 2002
Penerbit: Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
Muka surat: 326

Sifat dermawan atau pemurah adalah fenomena kompleks yang dicirikan oleh nilai-nilai, aktiviti dan penglibatan institusi. Ia termasuk kesukarelaan, perkhidmatan percuma dan pertubuhan sukarela yang memberi faedah kepada sebahagian masyarakat ataupun masyarakat keseluruhannya.

Buku ini memberikan penerangan yang membezakan sifat dermawan dengan amalan kebajikan. Kebajikan bertujuan memberi bantuan yang segera dalam bentuk keperluan asas seperti makanan, tempat perlindungan, pakaian atau wang. Sifat dermawan adalah proses yang panjang kerana ia melibatkan komitmen atau iltizam yang menyumbang kepada pembangunan kemanusiaan, modal sosial dan mempermudahkan perubahan sosial masyarakat. Faktor-faktor seperti agama, budaya, kesejahteraan ekonomi dan ketelusan undang-undang memberi peranan yang kritikal ke atas pelaksanaan sifat ini. Namun begitu, arus hidup yang moden dan pengaruh globalisasi memberi impak kepada tingkah laku yang berbeza ke atas sifat dermawan ini.

A giving society? The state of philanthropy in Malaysia adalah kajian akar umbi yang menjadi mukaddimah kepada tingkah laku dermawan dan baik hati dalam masyarakat kita.

Susah untuk menghuraikan apakah yang dimaksudkan dengan sifat dermawan dan pemurah ini kerana ia perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. M. Nadarajah memberikan definisi umum untuk menghuraikan ertinya iaitu: sifat memberi dan menerima (masa, sumber) bagi meningkatkan kualiti hidup, kesukarelaan yang berkait dengan tingkah laku penyayang, konsep sukarela yang mempromosi nilai-nlai baik, sifat rela hati dan elemen "yang baik akan menang."

Walau bagaimanapun tiga elemen yang memudahkan pemahaman kita berkaitan sifat ini ialah mengambil berat kesejahteraan orang lain, menyedari kesengsaraan, kesusahan dan situasi sukar orang lain, dan dengan sukarela hendak membantu secara material atau bukan material.

Masyarakat yang memberi sangat rapat dengan kesedaran moral. Salah satu bentuk kesedaran moral ialah sumbangan badan-badan korporat kepada orang ramai yang menjadi mangsa kepada bencana alam, kemiskinan atau menghadapi masalah kesihatan. Badan-badan korporat ini lebih menjurus kepada sumbangan berbentuk tradisional iaitu kebajikan, kesihatan dan pendidikan. Sumbangan mereka ini berjumlah RM2,000 hingga RM5.5 juta iaitu kira-kira 38 peratus daripada jumlah sumbangan keseluruhan. Selebihnya diperolehi daripada tabung atau sumbangan khas yang disediakan.

Dapatan kajian juga melaporkan bahawa rayuan di media kerap berkaitan kanak-kanak kerana maklumat yang disampaikan oleh media ini lebih cepat dan maklum balas yang diterima meruntun hati banyak pihak. Justeru, surat khabar menjadi saluran penting kepada pertubuhan, kelab, badan korporat, sekolah dan institusi pengajian untuk mencanangkan sebarang bentuk bantuan.

Peranan kerajaan juga penting bagi menggalakkan sifat pemurah ini. Berbanding Malaysia, kerajaan Pakistan menjadi pihak yang berpengaruh untuk menggalakkan sifat dermawan masyarakat dengan menyediakan tanah bagi kerja-kerja kebajikan. Kerajaan Malaysia lebih bersikap "bekerja di sebalik tabir' dengan cara menyediakan peruntukan dan dana melalui kementerian, jabatan dan pertubuhan bukan kerajaan khususnya untuk kanak-kanak, wanita dan warga emas.

Secara ringkas buku ini mendedahkan sifat dermawan dan pemurah yang ada di dalam masyarakat Malaysia dari perspektif agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian, badan korporat (Petronas, Yayasan Lee dan Yayasan Sarawak), media massa dan individu.

Ulasan Editor: Menjadi masyarakat yang memberi adalah amalan mulia. Di Amerika Syarikat, individu kekal menjadi penyumbang yang terbanyak kepada usaha-usaha kebajikan dan kesukarelaan yang mana trend ini selari dengan rakyat Malaysia. Ia harus dikekalkan supaya masyarakat dan negara Malaysia dikenali sebagai negara penyumbang kepada kesejahteraan sejagat.

[Pekerja sosial di sekolah]
Post a Comment