Wednesday, November 07, 2007

Berhadapan dengan konfrantasi

Konflik mempunyai beberapa kaedah untuk diselesaikan. Salah satu daripadanya adalah konfrantasi. Tujuan konfrantasi adalah untuk:

~menerangkan situasi negatif yang dihadapi.
~memperlihatkan emosi yang negatif sebagai tindak balas kepada sesuatu keadaan.
~bertujuan untuk individu lain dapat memahami dan merasai apa yang dirinya alami.
~meluahkan ketidakpuasan atau kemarahan secara terbuka.
~mengubah pemikiran, sikap dan tingkah laku ahli kelompok yang lain.
~mengubah apa yang menyebabkan dirinya marah atau tidak puas hati.
~mempertahan hak apabila merasakan haknya dicerobohi.
~mengenal pasti apa yang telah berlaku dan menyebabkan dirinya berasa kecewa.
~mengambil langkah-langkah yang bijak, betul dan berkesan.
~meluahkan kepada individu lain lebih baik daripada mensasarkan objek tertentu.


Daripada huraian di atas, dapatlah kita mengenal pasti bahawa konfrantasi melibatkan berbagai-bagai situasi dan keadaan. Namun begitu kita harus mengetahui beberapa jenis konfrantasi yang wujud. Pengkelasan terhadap jenis-jenis konfrantasi dapat membantu kepimpinan kelompok untuk menyelesaikan konflik yang berlaku di dalam kelompoknya dengan lebih berkesan. Antara jenis-jenis konfrantasi tersebut adalah seperti berikut:

Konfrantasi marah – keadaan ini berlaku apabila seseorang menunjukkan emosi marahnya sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Konfrantasi jenis ini diiringi dengan ledakan emosi yang berapi-api.

Konfrantasi asertif – hak seseorang individu adalah sangat penting. Justeru konfrantasi ini adalah untuk mempertahankan hak seseorang yang dirasakannya tidak dipedulikan.

Konfrantasi langsung – memerlukan keberanian yang berterus-terang bagi menyatakan pendapatnya secara jelas. Kadang kala diperlihatkan secara jelas dan ada ketika secara bersahaja.

Konfrantasi tidak langsung – bersifat umum dan bukan ditujukan secara khusus.

Tunjuk ajar - sesuatu arahan yang dikemukakan adalah jelas dan terperinci.

Tuduhan – konfrantasi secara langsung terhadap seseorang tanpa mengambil kira perasaan individu yang terlibat.

Arahan – adalah kaedah yang berterus-terang, nyata dan bersifat rasmi yang biasanya disusuli secara bertulis.

Menyalahkan – menyerupai konfrantasi jenis tuduhan tetapi keseluruhan tanggung jawab ditujukan kepada individu yang lain.

Memperkecil-kecilkan – mengkritik tentang sesuatu yang tidak boleh diterima oleh individu tertentu disebabkan oleh rasa tidak puas hati yang timbul pada awalnya seperti tingkah laku atau sikapnya yang tidak elok.

Menegur – apabila rasa kecewa dengan sikap seseorang, akan menuding jari ke arah individu tersebut sebagai tanda ketidakpuasan hatinya.

Mengejek – apabila kemarahan tidak dapat dikawal, akan melontar kata-kata kesat kepada individu berkenaan.

Sindiran – apabila seseorang individu membangkitkan kemarahan, individu itu akan disindir sehingga dia merasa terhina dan malu.

Rujukan

Asmawati Desa (2002). Psikologi Untuk Golongan Dewasa. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
Post a Comment