Monday, September 10, 2007

Hubungan etnik di Malaysia

Penulis : Zaid Ahmad dan rakan-rakan.
Tahun : 2006
Penerbit : Oxford Fajar Sdn. Bhd, Shah Alam, Selangor
Muka surat : 225

Buku ini dihasilkan bagi memenuhi kehendak dan keperluan para penuntut di institusi pengajian tinggi awam di Malaysia selaras dengan pengenalan Hubungan Etnik sebagai mata pelajaran wajib oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Buku ini juga mengetengahkan isu-isu hubungan etnik dari aspek ekonomi, sosial, politik dan perundangan di Malaysia, sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan keturunan. Isu hubungan etnik di negara ini sememangnya merupakan isu unik dan wajar diketahui mereka yang bergelar anak Malaysia.

Ciri-ciri eklusif yang terdapat di dalam buku ini ialah: memenuhi keperluan sukatan pelajaran Hubungan Etnik; nota komprehensif berbentuk poin; objektif pembelajaran pada awal bab; bibliografi di akhir bab sebagai rujukan tambahan; jawapan cadangan untuk semua latihan ulang kaji dan perbincangan; dan glosari pada akhir buku yang menjelaskan maksud istilah penting.

Bahan-bahan tulisan yang disediakan adalah hasil kajian yang rapi dengan menggunakan rujukan terkini. Walaupun ditulis dalam bentuk nota ringkas, kandungan buku ini disusun dengan padat dan terperinci bagi memenuhi keperluan mahasiswa untuk membuat rujukan dan ulang kaji. Semua fakta, huraian dan perbincangan dipersembahkan secara sistematik, menyeluruh dan mudah difahami, serta dihiasi pelbagai bahan visual untuk memudahkan pemahaman pembaca.

Ulasan Editor: Hubungan etnik di Malaysia sering kali menjadi bahan rujukan di seluruh dunia. Masyarakat yang hidup dalam keadaan aman dan selamat dapat menikmati pembangunan yang lebih menyeluruh dan bermakna. Justeru, kemerdekaan ke-50 adalah hadiah besar untuk sebuah negara yang menikmati pembangunan yang mantap dan makmur.

Post a Comment