Wednesday, January 18, 2012

Saling percaya kepada orang lain

Banyak teori dan sistem pengurusan yang kita lalui dalam organisasi memberikan impak yang berbagai-bagai ke atas setiap individu yang melalui proses dalam sistem itu. Tujuannya ialah menjadikan kaedah pengurusan lebih baik dan cekap. Di samping itu sistem pengurusan (dengan pelbagai cara) membentuk nilai mempercayai diri dan orang lain seterusnya memberi input kepada sifat bersangka baik.

Sebuah perpustakaan institusi pengajian tinggi di Australia menerapkan sistem pengurusan diri yang menjadikan kepercayaan dan sangka baik sebagai matlamat utama. Penerapan dua sifat ini dilakukan melalui proses pinjaman dan pemulangan buku sama ada oleh pensyarah atau pelajar.

Dalam sistem ini, peminjam hanya perlu merekodkan nama dan tarikh pinjaman dan pemulangan. Sampai masanya, kebanyakan buku yang dipinjam akan dipulangkan. Lalu seseorang bertanya, 'Kenapa pelajar hanya merekodkan maklumat yang ringkas, adakah tidak ada sistem lain untuk mempastikan pinjaman dipulangkan pada masanya?'

Ketua pustakawan memaklumkan bahawa mereka sangat percaya kepada peminjam khususnya pelajar. Kalau buku yang dipinjam tidak dipulangkan, buku tersebut dianggap sangat popular sehinggakan pelajar tidak mahu memulangkannya.

Kaedah ini telah diamalkan di negara-negara maju seperti Australia sebagai manifestasi kepercayaan mereka terhadap peranan individu. Andaikata kaedah ini dijalankan di negara kita, bagaimana pula kesudahannya?