Saturday, January 28, 2012

Model ikutan
Siapakah yang menjadi model ikutan kita sama ada dalam organisasi, masyarakat atau kalangan rakan-rakan? Apakah yang menjadikan seseorang itu berbeza daripada orang lain? Apakah pula ciri-ciri yang diperlukan jika kita ingin mencontohi model-model ini? 

Andainya kita bertanya kepada 100 orang yang berbeza dengan soalan yang sama, kemungkinan besar kita mendapat 100 jawapan yang berbeza. Namun peluang untuk setiap orang menjawab satu soalan yang sama mungkin ada iaitu pemikiran positif. 

Kajian-kajian menunjukkan mental yang positif  sangat penting dalam mencapai kejayaan dan kesejahteraan hidup. Biar pun belum dapat menjanjikan kekayaan dan kesihatan yang hebat serta-merta, sekurang-kurangnya dapat menjadikan hidup lebih ceria dan bahagia.
Post a Comment