Wednesday, October 14, 2015

Kemahiran mempengaruhi

Mempengaruhi orang lain sama ada rakan-rakan, anak-anak, pengikut, pemimpin atau sebagainya adalah satu kemahiran. 

Kemahiran yang saya maksudkan ialah kita tahu tabiat dan sikap mereka supaya kita dapat meneroka keperluan dan kehendak mereka. Di sini kita membina kepercayaan kepada diri mereka dengan mengambil tahu tabiat dan sikap tadi untuk ditransformasi kepada arah positif. 

Untuk mengetahui tabiat dan sikap ini, kita perlu membuat sedikit ulang kaji seperti bertanya dan berbual-bual tentang minat dan kecenderungan mereka. Kalau kita dapat mempengaruhi orang ain dengan kemahiran ini, tentulah kehidupan menjadi lebih baik.
Post a Comment