Monday, October 07, 2013

Peribadi muslim cemerlang

Penulis: Tn Hj Dahlan B. Mohd Zain
Tahun: 2013
Penerbit: Akademi Tarbawi, Kajang, Selangor, Malaysia
Muka Surat: 43


Buku kecil ini merupakan hasil penulisan atau catatan yang dihasilkan oleh penulis untuk dikongsi bersama oleh umat Islam sebagai panduan menegakkan deenul Allah swt. Buku ini juga merupakan kenang-kenangan terhadap jasa dan ingatan penulis serta kasih sayang sebagai seorang pendidik kepada ribuan anak-anak didik beliau.

Terdapat empat tajuk besar dalam bingkisan ini iaitu membangunkan iman, menguatkan ukhuwah dan menyemarakkan jihad, orang mukmin yag bersungguh-sungguh dan kental dalam jihad, niat dan ciri-ciri pendakwah serta proses pembentukan dan pembangunan ummah.

Dalam bahagian pertama iaitu membangunkan iman, menguatkan ukhuwah dan menyemarakkan jihad, penulis menyentuh tentang matlamat dalam dakwah, menghuraikan faktor kejayaan dan kegagalan umat Islam dan juga memberi saranan menegakkan Islam dalam era masa kini. Antaranya ialah membangunkan dan menguatkan iman serta mengasaskan kembali akidah sahihah sehingga lahir rijal akidah dalam erti kata sebenar. Selain itu menguatkan ikatan kasih sayang dan ukhuwah Islamiah sesama umat Islam kerana "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara" (Al Hujurat:10).

Selain itu, kita juga harus berusaha menghindari anasir dan sebab yang boleh membawa perpecahan dan persengketaan sesama ummah. Persengketaan ini boleh sahaja berlaku kerana " Syaitan itu masuk ke dalam anak Adam melalui saluran darah" (maksud hadis).

Terakhirnya ialah menyemarakkan kembali roh jihad dengan mengadakan persiapan yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan dan melancarkan kerja Islam terus-menerus. Persiapan yang diperlukan ini ialah kekuatan akidah, kekuatan wehdah atau kesatuan dan kekuatan fizikal.

Dalam bab kedua iaitu orang mukmin yang bersungguh-sungguh dan kental dalam jihad, penulis mengambil petikan surah Ali Imran ayat 200 yang bermaksud "Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap sedia dan bertakwalah kepada Allah supayakamu beruntung". 
 
Ada 13 subtopik yang menghuraikan secara terperinci bab ini seperti orang mukmin lebih mampu, berjihad di mana-mana sahaja, jihad yang berterusan, sistem Islam menguasai keseluruhannya, kebatilan sentiasa memerangi dan telah berlalu masa tidur. Dalam subtopik tidak dirasai perlunya takwa melainkan orang yang berjihad, ia menyentuh mengenai hajat kepada takwa hanya dirasai oleh mereka yang bersedia dengan jihad iaitu menderita menegakkan Islam dan kalimah Allah swt. 

Dihuraikan lapan ciri pendakwah dalam bab tiga iaitu menentukan niat dakwah hanya kerana Allah semata-mata, memiliki sifat dan budi pekerti mulia, menghormati mereka ayng terlebih dahulu berada dalam jalan dakwah, memahami bahawa Allah swt adalah matlamat, memastikan wasilah tidak bertukar menjadi matlamat, matlamat dakwah tidak berubah, mengurangkan perselisihan sesama sendiri dan tidak memperkecil nasihat dan perkataan yang baik. Antara sifat pendakwah ialah penyayang, sabar, manis muka, wara', elak ketawa besar sewaktu berdakwah, jauh diri daripada hasad dengki, elak daripada riya', ujub dan tidak memandang rendah kepada orang lain.

Bab terakhir berkaitan dengan proses pembentukan dan pembangunan ummah iaitu saranan melihat kembali matlamat asal dakwah iaitu ubudiyyah atau memperhamba diri kepada Allah swt. Larangan kepada orang mukmin untuk tunduk mengabdikan diri selain Allah swt dinyatakan dalam surah An Nisa' ayat 4 iaitu "Barangsiapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka".

Revolusi besar manusia telah berlaku dengan kedatangan Rasulullah saw kerana ummah yang dibina atas dasar perkauman dan kesukuan telah ranap sama sekali. Islam terus berkembang dengan ukhuwah yang diperoleh melalui hidayah Allah swt dan asobiyah menjadi lebur kerana "Orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat" (Al Hujurat:10).

Dalama rnagka menubuhkan ummah Islamiah, kita perlu dapat membezakan yang mana Islam dan yang mana jahiliah.
 
Post a Comment