Friday, October 11, 2013

Peluang untuk usahawan muda

Impak lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak ke Amerika Syarikat baru-baru ini ialah pengumuman penubuhan 1MET iaitu 1Malaysia EnTrepreneur yang memberi galakan kepada pembudayaan keusahawanan peringkat nasional. Usahawan muda akan dilatih dan dibimbing melalui pelbagai kemahiran dan peluang.
 
Ahli perniagaan yang muflis turut mendapat suntikan baru apabila kerajaan mewujudkan mekanisme khusus bagi memberi peluang kedua kepada mereka untuk berjaya dalam perniagaan.
 
Hasrat ini selari dengan inisiatif kerajaan Amerika Syarikat yang akan menubuhkan jawatankuasa keusahawanan global yang membimbing kejayaan usahawan di seluruh dunia. Pusat Kegiatan Keusahawanan akan melatih 500,000 usahawan termasuk Malaysia.
 
Penubuhan Pusat Inovasi dan Kreatif Global Malaysia (MaGIC) di Cyberjaya bakal merancakkan lagi kegiatan keusahawanan di negara ini. Pusat ini berfungsi sebagai pusat sehenti kepada usahawan merangkumi segenap aspek termasuk permohonan pembiayaan kepada institusi perbankan serta penyaluran modal teroka kepada syarikat inkubator serta syarikat baharu yang berdaya maju. Selain itu, pendaftaran harta intelektual dan penyediaan kemudahan latihan, bimbingan serta pementoran akan disediakan. 
 
MaGic dilihat akan menjadi sebuah entiti yang besar dan mempunyai langsung dengan arena global apabila kerajaan turut berhasrat untuk melihat MaGIC menjalinkan kerjasama dengan Pusat Kegiatan Keusahawanan yang diilhamkan penubuhannya oleh Obama.
 
Perdana menteri turut memberi saranan yang signifikan dalam mengembangkan keusahawan di Malaysia dan peringkat global iaitu melalui menilai kembali maksud kegagalan dalam keusahawanan. Beliau menyatakan kegagalan perlu dilihat dari pendekatan berbeza agar para usahawan bersikap lebih berani untuk mencuba sesuatu yang dianggap mustahil untuk dilakukan. Pendekatan lain ialah penggubalan dasar yang menggalakkan inovasi dan penyediaan dana bagi membiayai penyelidikan. Seterusnya ialah mempermudah usaha memulakan perniagaan, meneruskan pelaburan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di semua peringkat dan berusaha ke arah memperluaskan integrasi serantau serta antarabangsa.
 
!MET dan MaGic merupakan dua produk baru yang mampu merancakkan bidang keusahawan dalam kalangan usahawan muda khususnya yang baru menamatkan pengajian. Bimbingan pertama yang harus diberikan ialah galakan dan minat untuk menjadi usahawan, seterusnya peluang dan modal yang bersesuaian supaya mereka terus berjaya.
Post a Comment