Thursday, July 18, 2013

Perbezaan sains Barat dan sains Islam
Bagi saintis Barat, walaupun sains bersifat sejagat, hasilnya ialah untuk orang yang mampu membayar.

Barat: Mengimani rasionalisme.
Islam: Mengimani wahyu.


Barat: Sains untuk sains.
Islam: Sains hanyalah sebagai alat untuk mencari keredaan Allah; satu bentuk pengabdian yang ada fungsi rohani dan sosialnya.

Barat: Hanya terdapat satu kaedah untuk mengetahui kebenaran.(empirikal)
Islam: Terdapat banyak kaedah yang berasaskan kepada penaakulan dan juga wahyu baik objektif ataupun subjektif. Semuanya sah.

Barat: Sikap bebas emosi sebagai kunci mencapai kerasionalan.
Islam: Emosi perlu untuk meningkatkan pengetahuan sains dari segi rohani dan sosial.

Barat: Tidak memihak (neutral) seorang ahli sains seharusnya meminati ciptaan ilmu baru dan natijah penggunaannya.
Islam: Memihak kepada kebenaran; jika sains suatu bentuk pengabdian, ahli sains mesti mengambil kira akibat-akibat yang timbul daripada penemuan-penemuannya. Ibadat ialah amalan dan natijahnya mestilah sesuatu yang baik. Jika tidak, ahli sains hanyalah agen yang tidak bermoral.

Barat: Ketiadaan sikap berat sebelah. Pengesahan pernyataan sains hanya bergantung pada operasi-operasi pembuktiannya, dan tidak pada orang yang membuatnya.
Islam: Adanya subjektiviti; arah sains adalah subjektif. Pengesahan pernyataan bergantung kepada operasi pembuktian niat dan juga pandangan hidup sendiri. Pengakuan adanya subjektiviti memaksa ahli-ahli sains mengaku kelemahan-kelemahan mereka.

Barat: Menangguhkan pemutusan – Kenyataan sains dibuat hanya berdasarkan asas bukti yang meyakinkan.
Islam: Latihan pemutusan – kenyataan sains selalu dibuat dengan bukti yang tidak meyakinkan; ahli sains seharusnya boleh membuat keputusan bila berhadapan dengan bukti yang tidak meyakinkan; apabila sampai masa yang bukti meyakinkan telah dikumpulkan, mungkin terlalu lewat untuk melakukan sesuatu tentang akibat-akibat yang telah merosakkan itu.

Barat: Penurunan cara yang dominan untuk mencapai kemajuan sains.
Islam: Sintesis sebagai cara dominan untuk mencapai kemajuan sains. Ini meliputi sintesis sains dan sistem nilai.

Barat: Pemecahan – sains sebagai aktiviti yang kompleks. Oleh itu dapat dipecah-pecahkan kepada disiplin-disiplin, sub-disiplin dan sub-sub disiplin.
Islam: Holistik – aktiviti sains terlalu kompleks untuk diceraikan dan diasingkan kepada bahagian yang kecil. Sains adalah interdisiplin, Intradisiplin dan holistik.

Barat: Global – walaupun sains bersifat sejagat, hasilnya ialah untuk orang yang mampu membayar. Dengan itu rahsia dibolehkan.
Islam: Global – hasil kajian sains untuk seluruh manusia. Pengetahuan serta kebijaksanaan tidak dapat dijadikan sebagai barang pertukaran atau jual beli, merahsiakannya dianggap buruk dan tidak bermoral.

Barat: Individualisme – Ahli sains seharusnya memisahkan diri mereka daripada keprihatinan mereka tentang sosial, politik dan ideologi.
Islam: Orientasi masyarakat: melakukan sains adalah tanggungjawab sosial (fardu kifayah), kedua-dua ahli sains dan masyarakat mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain dan saling bergantung.

Barat: Sains tidak baik tetapi tidak juga buruk (neutral).
Islam: Orientasi nilai sains seperti kebanyakan aktiviti manusia, mempunyai nilai, ia mungkin baik ataupun patut dipuji, sains perang saraf umpamanya adalah satu yang keji.

Barat: Setia bersama kumpulan: hasil pengetahuan baru daripada kajian adalah yang terpenting daripada aktiviti-aktiviti lain dan patut diberikan sokongan penuh.
Islam: Kesetiaan hanya kepada Tuhan dan makhluknya – pengetahuan sains yang baru adalah satu jalan memahami “tanda-tanda” kewujudan Tuhan dan seterusnya meningkatkan taraf ciptaan-ciptaannya – manusia, binatang dan sekitaran. Tuhanlah yang mencipta sains, sebab itu ia mesti disokong seperti aktiviti-aktiviti umum bukan hanya aktiviti golongan atasan.

Barat: Kebebasan penuh – kesemua usaha untuk mengawal penyelidikan sains perlu ditentang.


Islam: Pengurusan sains – Sains merupakan satu sumber yang tidak ternilai harganya. Oleh itu janganlah disia-siakan dan membiarkannya membawa kejahatan dan keburukan secara langsung, ia mesti diurus dan dirancang dengan teliti serta haruslah dijadikan sebagai subjek etika dan moral.

Barat: Matlamat menghalalkan cara; disebabkan penyelidikan sains itu merupakan sesuatu yang baik dan penting untuk kesejahteraan manusia, semua kaedahnya termasuk penggunaan haiwan hidup, manusia dan janin bayi dibenarkan.
Islam: Matlamat tidak menghalalkan cara; tidak ada keistimewaan di antara matlamat dan kaedah sains. Kedua-duanya seharusnya halal dan mesti di dalam batas-batas etika dan akhlak.

(Sumber: Apa itu Ilmu Sains)
 
Post a Comment