Tuesday, April 26, 2011

Komuniti sebagai jaringan dan sistem sosial

Konsep komuniti yang jelas bermula pada tahun 1915 selepas ahli sosiologi memberi definisi yang lebih mendalam dan difahami. Seterusnya lebih banyak definsi yang muncul kerana para penyelidik memberi definisi berdasarkan kawasan geografi, kehidupan berkelompok dan keadaan hidup masyarakat sedia ada.

Komuniti boleh dibincangkan dalam dua persekitaran yang berbeza. Pertama, tempat. Sempadan atau kawasan tempat tinggal adalah unsur yang dikongsi bersama. Justeru timbul istilah ‘lokaliti’. Pendekatan ini menarik minat ramai penyelidik untuk memberi definisi umum komuniti. Kedua, minat. Sekumpulan orang yang berkongsi minat yang sama seperti kepercayaan agama, orientasi jantina, pekerjaan atau etnik. Contohnya seperti komuniti Melayu, orang bukit ataupun pengikut Ayah Pin.

Walaupun banyak persoalan dan definisi yang diberi, soalan utama dalam komuniti ialah di manakah komuniti bermula dan di mana pula komuniti berakhir?

Komuniti melibatkan kaitan dalam kalangan ahlinya yang memiliki unsur-unsur yang sama. Bagaimanapun, komuniti memiliki persamaan dan perbezaan supaya dapat membina hubungan yang saling bergantungan sesama sendiri. Bagi membezakan komuniti, sempadan yang berbentuk fizikal adalah petunjuk jelas. Umpamanya penggunaan sungai, jalan ataupun simbol tertentu memberi erti kepada ahli komuniti. Sebaik sahaja simbol ini muncul, selain daripada ahli komuniti tersebut tidak memiliki keistimewaan yang ada pada ahli.

Di bandar, walaupun nampak kehidupan yang teratur, di kebanyakan tempat tidak wujud interaksi yang aktif sesama jiran. Ia adalah biasa kerana hubungan di antara seseorang dengan jaringan sosial yang dianggotai lebih akrab berbanding jiran sebelah rumah. Andai seseorang ditanya maksud komuniti dan peranan komuniti kepada mereka, berbagai-bagai jawapan yang kita terima.Putnam (2000) merekodkan jawapan berikut,

Pada kami, rasa kepunyaan yang tebal adalah terhadap jaringan sosial yang intim khususnya rakan dan keluarga. Lebih daripada itu, ia termasuk rakan sekerja, gereja, jiran tetangga, kehidupan awam dan lain-lain kehidupan dalam kategori ‘ikatan yang lemah’.

Allan (1996) pula mendapat jawapan berikut,

Ia membantu kami membina kesedaran diri dan individu seperti hubungan tidak formal, juga membolehkan kami mengatur hidup terhadap keperluan harian.

Dalam satu kajian yang berpengaruh, Bott (1957) mengutarakan betapa kehidupan keluarga bandar dalam suasana sosial pertengahan adalah yang terbaik kerana keupayaan mengekalkan hubungan tanpa mengira sama ada mereka menyimpan rahsia komuniti atau tidak. Bagi sesetangah sainti
s, idea jaringan adalah sangat menarik kerana ia boleh dibuat pemetaan dan diukur.
 
Post a Comment