Wednesday, March 04, 2009

Terap model ESQ 165 dalam pengurusan

oleh Mahadi bin Abu Hassan [mahadi@utem.edu.my]
Pensyarah, Jabatan Pengajian Islam dan Kemanusiaan
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Baru-baru ini pada 18 Februari 2009, satu Wacana Ilmu yang bertemakan ‘ESQ Dalam Pengurusan’ telah dianjurkan oleh ESQ Leadership Center dengan kerjasama Academi UEM bertempat di Dewan Theaterete Akademi UEM Petaling Jaya. Program ini turut dihadiri seramai 180 orang peserta dan Alumni ESQ dari pelbagai organisasi korporat, agensi kerajaan, NGO dan institusi pengajian tinggi.

Penulis diundang sebagai moderator bagi mengendalikan Wacana Ilmu yang amat signifikan kini dengan menampilkan ahli-ahli panel yang terdiri daripada pengasas Model ESQ 165, Dr. Ary Ginanjar Agustian, Profesor Dato’ Dr. Sheikh Omar Abdul Rahman dari Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof. Madya Siti Akmar Abu Samah dari Pusat Antarabangsa Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan Pengurus Besar Kanan Akademik UEM, Azizan Hawa.

Menurut Dr. Ary Ginanjar, Model ESQ I65 ini mencakupi kekuatan intelek (IQ), kekuatan emosi (EQ) dan kekuatan spiritual (SQ) dengan menfokuskan tujuh nilai utama iaitu: Jujur, Tanggungjawab, Wawasan, Disiplin, Kerjasama, Adil dan Prihatin. Nilai-nilai luhur ini perlu diterapkan dalam pengurusan sesebuah organisasi.

Model ESQ 165 ini boleh dipraktikkan bagi mencapai matlamat dan visi individu serta organisasi di dalam membawa kejayaan. Dalam konsep pembangunan modal insan di sesebuah organisasi atau institusi, manusia itu merupakan unsur pentingnya. Dalam kata erti kata lain, manusia itulah yang hendak dibangunkan melalui prinsip hidup dan pembinaan karektor mulia yang mendasari dengan pancaran 1 Ihsan, 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam.

Bagi beliau, kemajuan dan pembangunan moden kini juga telah membawa manusia itu maju jauh ke hadapan dalam aspek meterial. Sebaliknya pada masa yang sama memundurkan manusia dari aspek kerohanian dan kemajuan ini telah mengikis nilai-nilai kerohanian sehingga mereka menjadi manusia yang kehilangan sifat-sifat yang terpuji. Sifat amanah, tawaduk, perikemanusiaan, saling hormat-menghormati, belas kasihan dan seumpamanya yang disenangi fitrah manusia telah digantikan dengan sikap biadap, khianat, rakus dan sifat-sifat keji yang lainnya.

Menurutnya lagi, sesebuah organisasi itu sememangnya memerlukan 6 M iaitu: Man, Material, Machine, Money, Method dan Market untuk berjaya. Penggunaan method atau strategi yang hebat dan berkesan akan memberikan impak yang signifikan di dalam kejayaan.

Era globalisasi dan modenisasi terus membentuk pengurusan bertambah kompleks dan semakin mencabar. Ramai tokoh pengurusan Barat seperti Peter F. Drucker, F.W Taylor, Henri Fayol dan lain-lain lagi yang menampilkan model pengurusan dan strategi perniagaan berpengaruh di dunia, kini tidak lagi berjaya menangani kegawatan dan konflik ekonomi Barat yang melanda masa kini.

Berbagai-bagai pendekatan telah dilaksanakan di setiap organisasi bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu sudah sampai masanya Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang syumul dijadikan asas kepada manusia untuk menyelesaikan berbagai-bagai konflik dan krisis yang berlaku bagi mengembalikan semula kegemilangan tamadun ummah.

Di samping itu mampu melaksanakan tugas-tugas pembangunan serta membina peradaban dengan penuh bertanggungjawab. Secara umumnya membangunkan manusia melalui Model ESQ 165 ini juga menekankan kepada tiga usaha utama iaitu pertama melahirkan insan, pekerja dan warganegara yang beramanah. Kedua, pekerja yang mengamalkan sistem etika kerja yang baik. Ketiga, pekerja yang mempunyai kemahiran yang amat diperlukan dalam konteks dunia moden. Oleh itu, bagi melahirkan insan yang memenuhi ketiga-tiga aspek tersebut, maka beberapa pihak perlu memainkan peranan dalam bentuk membentuk dan membangunkan modal insan tersebut melalui ESQ Model 165.

Manakala Prof. Dr. Sheikh Omar berpendapat bahawa cabaran semasa di dalam membangunan sumber manusia dalam organisasi dan permasalahan ekonomi hari ini juga mengakibatkan dunia pengurusan muncul dengan penyusunan semula nilai, kepercayaan, struktur sosial, teknologi dan ekonomi. Justeru, pendekatan Model ESQ 165 ini amat sesuai dan signifikan untuk berhadapan dengan pelbagai krisis ekonomi dan cabaran.

Akibat kegawatan ekonomi dan konflik pengurusan hari ini juga mengakibatkan manusia akan mengalami tekanan atau stress. Model ESQ 165 ini juga boleh dipraktikkan dalam menghadapi pengurusan stress. Individu yang ada kekuatan dalaman akan sentiasa ingatkan bahawa Allah SWT sentiasa bersama makhluk-Nya. Allah akan memberikan jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapinya dengan kekuatan emosi dan spiritual.

Bagi beliau juga, manusia itu juga perlu berubah dan perlu ada kekuatan dalam diri. Di samping itu individu perlulah menghilangkan segala prasangka negatif atau belenggu dalam pemikiran, gangguan dan kerosakan kehidupan dengan melakukan prinsip Zero Mind Process (ZMP) atau bimbingan suara hati melalui kesedaran diri manusia dan komitmen spiritual.

Prof. Madya Siti Akmar pula menjelaskan ESQ adalah satu penerokaan untuk mengenal diri dan memperkasakannya dengan lebih baik terhadap apa yang kita lakukan setiap hari sebagai makhluk yang mempunyai tanggungjawab masing-masing. Dengan mempraktikkan ESQ dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi, ianya akan memberikan satu kelainan apabila nilai-nilai kerohanian ini diterapkan.

Bagi beliau, ‘kekuatan material dan juga fizikal tidak mampu menentukan kejayaan seseorang itu sekiranya ia tidak disertai dengan emosi serta spiritual yang mantap. Hari ini, kita lihat masalah yang berlaku kepada genarasi muda apa yang disebut sebagai krisis moral adalah berpunca daripada kelemahan dalaman kerana tidak ada kekuatan spiritual dan emosi.’

Membangunkan manusia melalui ESQ Model 165 juga bermaksud mempertingkatkan kualiti diri manusia sama ada dari aspek mental atau pemikiran, fizikal, atau jasmani, rohani atau keimanan dan emosi atau jiwanya. Ini kerana apabila manusia mempunyai kualiti diri dalam kesemua aspek tersebut, maka sudah tentunya manusia akan dapat menjalankan tugasnya sebagai pentadbir yang terbaik kepada alam ini.

Kemunduran manusia terutama generasi muda kini dari aspek rohani memberikan kesan besar kepada pembangunan modal insan. Tujuh elemen unggul kemahiran insaniah di IPT hari ini juga seharusnya menerapkan unsur-unsur ini agar keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek dapat diadun secara holistik.

Beliau berharap semoga perkongsian latihan dan pengalaman spiritual ini dikongsikan sewajarnya juga dimanfaatkan bersama generasi muda Malaysia sebagai sumber motivasi dan penghayatan untuk membangunkan keupayaan modal intelek dan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang selaras dengan Wawasan 2020.

Menurut Azizan Hawa pula, ‘seminar dan latihan ini dapat memberikan manfaat yang penuh kepada pekerja sebagai sebagai insan dan eksekutif berpengetahuan (knowledge workers) dengan merealisasikan gabungan IQ, EQ, SQ. Setiap pekerja dalam sesebuah organisasi akan dapat menghayati dan mengamal laksanakannya sebagai amanah terhadap Tuhan, organisasi dan keluarga.’

Jelas beliau lagi, ‘dalam sesebuah organisasi, seorang pemimpin yang hebat akan mencipta visi dan menyampaikan misi itu dengan jelas, memiliki dengan penuh semangat dan mendorong visi itu tercapai. Dalam mencapai ‘the power of mission statement’ ini juga ialah perlunya kerja berpasukan atau jemaah (working together). Di samping itu mereka akan bersama-sama mengimplimentasikannya ke arah mencapai kejayaan misi dan visi sesebuah organisasi.’

Bagi penulis, cabaran pemodenan dan globalisasi kini sememangnya menuntut masyakarat Islam merujuk kembali kepada qudwah yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita seharusnya mengadaptasikannya dalam kehidupan bagi menghadapi cabaran semasa ini. Rasulullah SAW telah meninggalkan khazanah besar dalam memahami erti sebenar pengurusan, pentadbiran, kepimpinan, bekerjasama, modal insan dan banyak lagi.

Justeru itu, ESQ Dalam Pengurusan memerlukan keupayaan merancang sesuatu urusan berpandukan sumber, proses dan matlamat yang diberkati dan dirahmati. Di mana matlamat akhirnya nanti akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah di dalam Surah al-Rad, ayat 2 yang bermaksud: ‘Allah jualah yang mengaturkan segala urusan (makhluknya), menjelaskan tanda-tanda kebesaranNya, mudah-mudahan kamu yakin akan menemui Tuhanmu.’

Penulis ingin juga berkongsi khabar gembira dan menyeru kepada rakan-rakan yang lain dari pelbagai latar belakang agama, kepercayaan, organisasi, intitusi, pemimpin dan sebagainya untuk sama-sama menyelami penerokaan (outer journey) atau kembara spiritual (inner journey) dalam seminar ESQ Leadership yang penuh teruja, asyik, menginsafkan dan menakjubkan ini. Subhanallah.

Banyak pengalaman yang dirasakan melalui kembara ilmu dalam training ESQ ini. Penulis tidak mampu menceritakannya. Pastinya yang sudah menyertainya akan merasakan sesuatu yang penuh bermakna dalam diri dan boleh diamal laksanakan dalam organisasi, keluarga dan negara.

Anda semua juga harus merasainya sendiri pengalaman training ESQ yang sungguh luar biasa, signifikan dan bermakna ini. Bersyukur dan menakjubkan melihat dan menghayati keagungan Maha Pencipta. Anda akan merasai satu kekuatan baru muncul dalam minda, hati dan jiwa. Insya Allah.
Post a Comment