Saturday, March 21, 2009

Strategi membasmi kemiskinan oleh Pemuda UMNO

Parti politik turut memainkan peranan dalam usaha pembasmian kemiskinan di Malaysia. Salah satu daripada pertubuhan tersebut ialah United Malay National Organisation (UMNO) yang digerakkan melalui Pergerakan Pemuda UMNO. Kajian mengenai usaha ini telah dikupas oleh Mohd Taib (1993) yang membuat perbandingan mengenai strategi pembasmian kemiskinan oleh kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan pihak swasta.

Jawatankuasa Khas Kemiskinan, Pergerakan Pemuda UMNO telah ditubuhkan pada April 1983 yang dipengerusikan oleh Anwar Ibrahim dengan matlamat membangkitkan kesedaran, mencari penyelesaian berhubung dengan masalah kemiskinan dan mengambil langkah-langkah serta tindakan yang lebih berkesan bagi mengatasinya. Pendekatan yang dilaksanakan oleh Pemuda UMNO berbentuk kampung angkat.

Kampung-kampung yang paling miskin dikenal pasti berdasarkan purata pendapatan bulanan yang rendah dan di bawah paras garis kemiskinan. Penduduk kampung diberi peluang melalui agensi kerajaan untuk menjalankan aktiviti ekonomi bagi meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Peranan Pemuda UMNO adalah sebagai perantara untuk mendapatkan bantuan seperti kewangan, modal dan jaringan kepada agensi-agensi yang berkaitan.

Biro Kemiskinan Pemuda UMNO ditubuhkan selepas itu bagi menggantikan Jawatankuasa Khas Kemiskinan setelah Mesyuarat Pertama Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia 1986/1988 diadakan. Biro ini diuruskan oleh Yayasan Gerak Bakti Pemuda yang jelas bermotifkan politik iaitu mengukuhkan sokongan masyarakat Melayu terhadap UMNO atau Barisan Nasional.

Daripada 113 buah kampung angkat yang ada di dalam senarai ketika itu, dua buah kampung telah dipilih iaitu Kampung Blok H, Sawah Sempadan, Tanjung Karang, Selangor dan Kampung Sungai Buaya, Nibung Tebal, Pulau Pinang. Beberapa perkara telah dikenal pasti bagi menjayakan program ini seperti kemudahan asas serta latar belakang ekonomi dan politik responden. Projek yang dijalankan pada tahun 1986 dan 1987 itu telah membawa perubahan kepada responden yang terlibat dan projek ini telah diperluaskan ke seluruh negara oleh Pemuda UMNO. Penekanan diberikan kepada memperluaskan kempen perubahan sikap, penggunaan teknologi moden pertanian dan pengukuhan institusi pembangunan pertanian supaya petani dapat didedahkan kepada cara hidup baru yang bersesuaian dengan amalan pertanian moden (Mohd Taib, 1993).

Pencapaian strategi membasmi kemiskinan oleh Pemuda UMNO Malaysia bukanlah usaha yang bersifat berdikari sepenuhnya sebaliknya Pemuda UMNO bertindak sebagai “pembuka jalan” kepada ahli projek di kampung angkat berkaitan saluran dan cara-cara mendapatkan bantuan daripada agensi kerajaan. Secara tidak langsung agensi kerajaan yang terlibat dengan projek pembangunan masyarakat ini dapat mempelajari sesuatu yang sangat bernilai mengenai keperluan dan kaedah pembasmian kemiskinan oleh sebuah parti politik. Langkah Pemuda UMNO melaksanakan projek kampung angkat sebagai strategi membasmi kemiskinan adalah langkah awal bagi ahli projek untuk melangkah keluar daripada kemiskinan.
Post a Comment