Saturday, March 07, 2009

Sejarah kajian kemiskinan di MalaysiaMinat terhadap kajian kemiskinan di Malaysia dapat dijejak pada November 1923 apabila Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba) menulis sebuah rencana bagi membalas dua buah rencana pengarang terbitan akhbar Inggeris Malay Mail yang bertajuk ‘A Civic Sense.' Ungku A. Aziz (1975) menyifatkan rencana Za’ba ini yang bertajuk ‘The Poverty of the Malays' difikirkan sangat berkualiti dan sebagai pengiktirafan, Malay Mail telah menerbitkannya sebagai lidah pengarang.

Dari segi konsep, Za’ba telah membezakan di antara kemiskinan ekonomi kebendaan dan kemiskinan bukan kebendaan seperti kemiskinan moral atau rohani. Pandangan Za’ba ini masih lagi dijadikan sebagai perbincangan oleh pengkaji tempatan selepas itu seperti mana Chamhuri Siwar (1988, 1995), Mohd Taib Haji Dora (1993, 2002, 2006) dan Abd. Rahim (2000). Disebabkan halangan dan sekatan daripada pihak British, kajian mengenai kemiskinan tidak begitu menonjol sekurang-kurangnya sehingga Malaya mendapat kemerdekaan.

Kajian-kajian secara sistematik mengenai kemiskinan hanya bermula pada tahun 1950-an yang diketuai oleh Ungku A. Aziz. Hasrat kerajaan untuk menghapuskan kemiskinan khususnya kemiskinan tegar bermula dengan pelaksanaan DEB yang dibuat secara sistematik dan sepadu.

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad begitu serius membincangkan soal kemiskinan orang Melayu khususnya seperti mana yang dinyatakan di dalam buku Dilema Melayu pada tahun 1970. Setelah 35 tahun ianya dilaksanakan, sebahagian besar matlamatnya telah tercapai (Nurizan Yahaya, 2006).

Program pembasmian kemiskinan di Malaysia dapat dibahagikan kepada peranan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan pihak swasta (Mohd Taib Haji Dora, 1993). Tumpuan program ini masih pada kelompok yang ketinggalan seperti golongan miskin dan berpendapatan rendah, petani, pekerja ladang, nelayan, setinggan ataupun golongan kurang upaya.
Post a Comment