Monday, March 31, 2014

The student’s companion to social policy


Editor: Pete Alcock, Margaret May, Sharon Wright
Tahun: 2012
Penerbit: John Wiley and Sons Ltd, West Sussex, UK.
Muka Surat: 476

Buku ini merupakan satu sumber yang sangat praktikal kepada pelajar ijazah untuk memahami dasar sosial kerana tujuan penerbitan buku ini ialah melengkapkan mereka dengan pelbagai isu dan tema dalam pengajian dasar sosial.

Kandungan buku sarat dengan ideologi dan perdebatan teori, sejarah perkembangan, bidang perkhidmatan, isu-isu utama dasar dan memahmi konteks antarabangsa,

Setiap bab merangkumi penerangan ringkas sumber-sumber rujukan yang membantu pembaca lebih memahami bab berkenaan. Keseluruhan bab membantu pelajar dalam bidang sosiologi, politik, sains gunaan atau pengajian pengurusan. Ia juga membantu pekerja profesional sebagai rujukan.

 

Post a Comment