Saturday, March 01, 2014

Aplikasi azan di telefon pintar

 
 
 
 
 

Mohamad Zahir Zainudin, Ibrahim Abu Bakar, Jamil Ab Hamid, Muhammad Sobrie Amil, Muhammad Fauzi Muslih, Amirul Aqim Ahmad, Mohd Zulhilmi Nasharuddin

Abstrak
 
Waktu azan berbeza di setiap negeri kerana kawasan berlainan. Ada kawasan yang masuk waktu azan pada masa yang awal dan ada kawasan yang masuk waktu pada masa yang lambat. Ramai orang yang tidak tahu bilakah masuknya waktu solat dan tidak tahu di mana arah kiblat semasa dalam perantuan. Oleh itu, aplikasi azan adalah sangat penting untuk mengingatkan kita tentang masuknya waktu azan semasa kita berada di kawasan yang berbeza dan dapat membantu menunjukkan arah kiblat. Tujuan kajian ini ialah mengetahui pengunaan aplikasi azan dalam telefon pintar dan gajet masa kini. Berdasarkan kajian ini, kita dapat mengetahui aplikasi dan sistem operasi yang kerap digunakan.

Kata kunci: applikasi telefon pintar, waktu solat, azan
 

1.0 Pendahuluan

Apakah azan? Azan atau adzan (Arab: أذان) merupakan panggilan bagi umat Islam untuk memberitahu masuknya solat fardu. Dikumandangkan oleh seorang muadzin setiap solat lima waktu. Azan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Pada mulanya, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana cara memberitahu masuknya waktu solat dan mengajak orang ramai agar berkumpul di masjid untuk melakukan solat berjemaah.
 
Di dalam musyawarah itu ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu solat telah masuk. Apabila benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu kepada umum. Ada juga yang mengusulkan supaya ditiup trompet seperti yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi.
 
Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikan lonceng seperti yang biasa dilakukan oleh orang Nasrani. Ada seorang sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu solat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi di mana orang-orang dengan mudah melihat ke tempat itu, atau setidaknya, asapnya boleh dilihat orang walaupun ia berada ditempat yang jauh. Yang melihat api itu dinyalakan, hendaklah datang menghadiri solat berjemaah.
 
Semua cadangan yang diajukan itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, baginda menukar lafaz itu dengan assolatu jami’ah (marilah solat berjemaah). Lantas, ada usul dari Umar bin Khattab jika ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslimin untuk solat pada setiap masuknya waktu solat. Kemudian saran ini diterima oleh semua orang dan Nabi Muhammad SAW juga menyetujuinya.

Lafaz azan tersebut diperoleh dari hadis tentang asal usul azan dan iqamah: Abu Daud mengisahkan bahawa Abdullah bin Abbas berkata sebagai berikut: "Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk solat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya, "apakah ia bermaksud akan menjual lonceng itu? Jika memang begitu, aku memintanya untuk menjual kepadaku saja". Orang tersebut bertanya, "Untuk apa?" Aku menjawabnya, "Bahawa dengan membunyikan lonceng itu, kami dapat memanggil kaum muslim untuk menunaikan solat". Orang itu berkata lagi, "Maukah kamu ku ajari cara yang lebih baik? Dan aku menjawab, "ya" dan dia berkata lagi dengan suara yang amat lantang:
 
 
Allahu Akbar Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alash sholah (2 kali), Hayya 'alal falah (2 kali), Allahu Akbar Allahu Akbar, La ilaha illallah


Ketika esoknya aku bangun, aku menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan perihal mimpi itu kepadanya, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Itu mimpi yang sebetulnya nyata. Berdirilah di samping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat itu. Dia harus mengumandangkan azan seperti itu dan dia memiliki suara yang amat lantang." Lalu aku pun melakukan hal itu bersama Bilal." Rupanya, mimpi serupa dialami pula oleh Umar. Dia juga menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW.


1.1 Latar Belakang Kajian
 
Waktu azan berbeza di setiap negeri kerana kawasan berlainan. Ada kawasan yang masuk waktu azan pada masa yang awal dan ada kawasan yang masuk waktu pada masa yang lambat. Ramai orang yang tidak tahu bila masuknya waktu solat dan tidak tahu di mana arah kiblat semasa dalam perantuan.


1.2 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui tahap keprihatinan umat Islam terhadap azan, mengetahui aplikasi sedia ada dalam gajet sedia ada dan menimbulkan minat terhadap aplikasi azan.


1.3 Kepentingan Kajian
 
Kajian ini dilakukan bagi membuktikan apakah kepentingannya dan impak terhadap pengguna peranti mudah alih ini. Adakah aplikasi ini seperti selamat untuk digunakan, mudah untuk digunakan, mesra pengguna, fleksibel dan memberi manfaat kepada penggunanya.

Perkara di atas adalah antara persoalan yang timbul sepanjang kajian ini dilakukan. Hal ini kerana adakah aplikasi ini selamat kepada pengguna terutamanya golongan remaja mudah terdedah kepada teknologi yang sedia ada pada masa kini? Seperti yang kita ketahui, semakin banyak kejadian seperti pencurian data peribadi yang dimuatkan dalam aplikasi peribadi, virus dan juga pencerobohan syitem. Oleh itu, kajian ini penting bagi memastikan segala persoalan yang menjadi isu semasa dapat diselesaikan dengan jayanya dan secara tidak langsung membentuk komuniti yang maju dari aspek fasiliti dan juga pemikiran.


1.4 Skop kajian

Pelbagai variasi dari segi masa dan tempat bagi menjalankan kajian ini. Misalnya, kajian ini dilakukan di kelas iaitu semasa di luar waktu pengajaran dan pembelajaran, di dewan dan juga di hostel ataupun penempatan yang didiami oleh para pelajar universiti. Pelbagai kaedah dilakukan antaranya temu bual dan juga borang soal selidik.


2.0 Kajian Literatur
 
Sebelum membangunkan projek ini, kajian harus dilakukan pada semua bahagian yang akan digunakan dalam aplikasi azan dalam telefon pintar mudah alih. Beberapa rujukan dan terminologi projek yang serupa yang dibuat oleh penyelidik lain telah digunakan sebagai bahan rujukan bagi memudahkan proses penghasilan projek.

Creative telah mereka satu aplikasi azan untuk sistem android. Di antara kegunaan aplikasi ini ada dapat memaparkan waktu solat untuk Malaysia dan Singapura, waktu Malaysia adalah berdasarkan e-solat.gov.my dan waktu Singapura adalah berdasarkan muis.gov.sg. Antara ciri-ciri yang terdapat dapat aplikasi ini adalah Notification/Alarm. Ciri ini dapat membantu pengguna untuk lebih peka terhadap masuk waktu solat kerana setiap kali masuk waktu solat telefon akan mengeluarkan bunyi azan. Ciri kedua, aplikasi mempunyai offline data, fungsinya memudahkan pengguna yang ingin merantau kerana pengguna tidak perlu menggunkan internet untuk mengetahui waktu azan. Ciri ketiga, Kompas Qiblat (GPS atau Jakim) fungsinya adalah untuk menunjukkan arah kiblat

Athan – Prayer Timings and Tracking. Islamic finder telah telah mereka satu aplikasi azan untuk sistem iOS. Aplikasi ini akan membantu pelayar mencapai disiplin solat dalam kehidupan yang sibuk dengan menyediakan cara yang menyeronokkan dan mudah untuk mengingatkan kita tentang solat. Setiap kali log masuk aplikasi ini, ia akan meningkatkan skor, membuka penghargaan dalam aplikasi dan mencapai tahap elit sepanjang jalan. Aplikasi ini menawarkan peringatan yang tepat pada masanya untuk solat, mencari arah kiblat dan arahan ke masjid berdekatan. Antara ciri aplikasi ini adalah membuka penghargaan dalam aplikasi dan mencapai tahap status elit berdasarkan skor peribadi. Ciri kedua adalah terdapat ratusan bandar-bandar di seluruh dunia berserta dengan peringatan azan yang tepat pada. Ciri ketiga adalah memaparkan arah kibat dengan tepat.
 
Mobile Athan Software 2.7, Islamic finder juga telah mereka satu aplikasi untuk pengguna telefon mudah alih yang menyokong aplikasi java di dalam telefon mudah alih. Ini kerana telefon generasi lama seperti Nokia dan Sony ericson tidak menyokong pelbagai aplikasi yang menarik. Aplikasi java athan ini dapat membantu pengguna telefon pintar yang lama untuk terus memaklumkan waktu solat yang terkini. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam aplikasi ini adalah dapat menunjukkan arah kiblat yang tepat. Selain itu, aplikasi akan memberitahu waktu setiap kali masuk waktu azan. Seterusnya, aplikasi juga akan dibuka automatik setelah telefon pintar dihidupkan.

Android adalah platform mudah alih yang paling popular di dunia. Android boleh menggunakan semua aplikasi Google yang menarik, terdapat lebih daripada 600,000 aplikasi dan permainan yang boleh didapati di Google Play untuk menghiburkan pelayar. Di samping itu, terdapat berjuta-juta lagu dan buku serta filem. Android berada pada berjuta-juta peranti mudah alih di lebih daripada 190 negara di seluruh dunia. Sistem operasi terbesar yang di pasang di mana-mana platform mudah alih dan berkembang pesat. Setiap hari setiap pengguna peranti mudah alih Android mencari aplikasi, permainan dan lain-lain kandungan digital. Android memberikan satu platform bertaraf dunia untuk mewujudkan aplikasi dan permainan untuk pengguna Android di mana-mana, serta pasaran terbuka untuk edaran serta-merta.
 
iOS (iPhone OS) adalah sistem operasi mudah alih yang dibangunkan dan diedarkan oleh Apple Inc. Dikeluarkan pada 2007 untuk Touch iPhone dan iPod, ia telah diperluaskan untuk menyokong peranti Apple yang lain seperti iPad dan TV Apple. Tidak seperti Telefon Microsoft Windows (Windows CE) dan Google Android, Apple tiada lesen IOS untuk pemasangan pada perkakasan bukan Apple. Sehingga September 12, 2012, App Store Apple mengandungi lebih daripada 700,000 IOS aplikasi dan telah yang dimuat turun secara kolektif lebih daripada 30 bilion kali.
 
Symbian adalah sistem operasi mudah alih (OS) dan platform pengkomputeran direka untuk telefon pintar dan kini dibekalkan oleh Accenture. Symbian pada asalnya dibangunkan oleh Symbian Ltd, sebagai keturunan EPOC Psion dan berjalan semata-mata pada pemproses ARM. Bentuk semasa Symbian adalah satu platform sumber terbuka yang dibangunkan oleh Yayasan Symbian pada tahun 2009, sebagai pengganti Symbian OS asal. Symbian adalah telefon pintar yang paling popular OS sehingga akhir tahun 2010, apabila ia telah diambil-alih oleh Android.
 
 
3.0 Metodologi
 
Sebanyak 30 orang responden telah dipilih daripada tiga fakulti berbeza iaitu FTK, FKM dan FKE. Soal selidik tersebut telah dijalankan selama seminggu. Berdasarkan kepada keputusan soal selidik, di dapati 80% daripada responden sering menggunakan aplikasi azan manakala 20% hanya memuat turun dan tidak menggunakan aplikasi azan tersebut.


3.1 Reka Bentuk Kajian
 
Reka bentuk kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan penggunaan aplikasi di kalangan pelajar UTEM. Selain itu, penyelidik juga mengkaji kelebihan dan kekurangan penggunan aplikasi tersebut pada masa kini samada ia membantu pelajar tentang masa solat. Di samping itu, kami juga menjalankan tinjauan untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan pelajar terhadap aplikasi azan yang kini semakin digunakan dengan meningkatnya pengguna-pengguna telefon pintar. Data kajian ini diperolehi daripada responden melalui instrumen yang melibatkan soal selidik dan instrumen temubual. Kesimpulannya, kami berpendapat bahawa kaedah tinjauan ini amat sesuai digunakan dalam kajian ini bagi mengetahui kesan penggunaan versi soalan berbeza kepada pelajar dalam penggunaan aplikasi azan yang digunakan.

 
3.2 Kawasan Kajian

Dengan melakukan kajian soal selidik dan temubual, kajian telah dijalankan di lima tempat iaitu asrama pelajar lelaki murni, pusat persatuan pelajar, perpustakaan, kafe dan bilik kuliah. Lokasi kajian ini dipilih kerana ia merupakan tempat tumpuan pelajar. Oleh itu ia memudahkan proses pemilihan responden yang terdiri daripada fakulti yang berbeza.


3.3 Sampel Kajian

Populasi ialah kumpulan sasaran penyelidik supaya sesuatu dapatan kajian dapat diaplikasikan (Fraenkel & Wallen, 1990). Dalam kajian ini populasi sasaran kami terdiri daripada pelajar-pelajar UTEM yang terdiri daripada tiga buah fakulti iaitu FKE, FTK dan FKM. Terdapat lebih kurang 3,000 orang pelajar di tiga-tiga buah fakulti dan 30 orang responden yang dipilih ialah 10 orang dari FKM, 10 orang dari FTK dan 10 orang dari FKE.


3.4 Instrumen Kajian

Instrumen kajian yang digunakan untuk mengumpul data bagi projek kami ialah daripada soal selidik dan temubual. Semua data yang dikumpul, dikodkan dan seterusnya dianalisis. Sebelum analisis dijalankan, data disaring terlebih dahulu. Penyaringan data dijalankan bagi melihat ciri-ciri sebenar yang wujud sebelum analisis dapat dijalankan.


4.0 Hasil Kajian
 
Penemuan dan perbincangan dengan menggunakan borang soal selidik kami telah melakukan kajian tentang aplikasi azan yang digunakan dalam kalangan pelajar UTEM. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat 20 orang responden perempuan manakala 10 orang responden lagi adalah lelaki. Kebanyakan responden berumur dalam linkungan 21 hingga 25 tahun. Responden yang berumur 25 tahun dan ke atas adalah yang paling sedikit.

Kesemua responden yang telah memberikan kerjasama merupakan pengguna telefon pintar yang mempunyai aplikasi azan. Berdasarkan hasil kajian, lebih ramai pengguna telefon pintar android berbanding dengan iPhone dan symbian.
 
Daripada 30 orang yang di soal selidk, didapati pengguna yang mengunakan operasi sistem Android adalah paling banyak, kedua banyak adalah iOS dan paling sedikit adalah symbian. Kebanyakkan yang mengunakan android mengunakan telefon pintar jenis Samsung kerana harganya yang murah dan mengikuti perkembangan semasa. Kedua terbanyak adalah iOS kerana tidak ramai yang mengunakanya kerana iPhone merupakan telefon pintar yang mahal. Paling sedikit adalah symbian kerana telefon bimbit jenis ini tidak mengikuti perkembangan semasa.
 
Analisis seterusnya dilakukan untuk mengkaji tentang tahap pengetahuan pengguna atau para responden terhadap aplikasi azan. Tiga jenis soalan berbeza telah ditanya kepada mereka.
 
Soalan yang pertama adalah berbentuk pertanyaan tentang kerajinan responden memuat turun aplikasi-aplikasi di telefon pintar mereka. Kebanyakan responden iaitu seramai 25 orang telah mengatakan ya manakala selebihnya adalah tidak.

Soalan kedua pula berkisar tentang pengetahuan mereka terhadap nama-nama aplikasi azan yang terkandung di telefon pintar yang boleh mereka memuat turun. Hanya separuh responden mengatakan ya manakala separuh lagi adalah tidak. Kebanyakan responden yang mengatakan ya tersebut telah mencadangkan aplikasi ‘My Solat’ sebagai aplikasi yang mereka ketahui.

Soalan ketiga pula adalah tentang kerajinan mereka mengemas kini versi-versi aplikasi azan yang mereka gunakan. Hanya 20 orang responden yang mengiakan manakala selebihnya adalah tidak.

Daripada carta di atas, kebanyakkan pengguna telefon pintar sangat menyukai aplikasi azan kerana aplikasi ini sangat membantu mereka dapat menguruskan waktu solat dengan lebih baik. Meraka juga dapat mengetahui arah kiblat dengan mudah. Bagi mereka yang tidak menyukai aplikasi tersebut kerana mereka mendapati aplikasi azan tersebut tidak sesuai apabila dimasukkan kedalam telefon pintar mereka.

 
5.0 Kesimpulan
 
Setelah selesai melakukan kajian, pelbagai perkara yang boleh dijadikan input berguna kepada seluruh masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam. Kepada muslimin dan muslimat, kajian ini membantu mereka dalam membentuk kehidupan seharian mereka sebagai seorang muslim dengan lebih teliti.
 
Selain itu, pelbagai maklumat mengenai aplikasi ini dapat diperolehi daripada kajian yang dilakukan. Antaranya, aplikasi ini dapat diperolehi dalam pelbagai versi dan grafik yang menarik mengikut citarasa para pengguna. Malah, info mengenai telefon bimbit yang memberi sokongan kepada aplikasi ini dapat diperoleh daripada kajian yang telah dijalankan dari semasa ke semasa.
 
Di samping itu, perkembangan teknologi Islam yang moden ketika ini dapat diperhatikan dengan jelas apabila pelbagai perisian komputer mengenai aplikasi ini telah dihasilkan. Hal in jelas menunjukkan bahawa golongan cerdik pandai Islam juga merupakan kumpulan elit yang setanding dengan pencipta perisian komputer yang lain. Oleh itu, jelaslah bahawa aplikasi ini memberikan impak yang baik bukan sahaja terhadap umat Islam di dunia malah seluruh penduduk dunia.

Pengeluaran aplikasi azan yang lebih efisien menjadikan pengguna yakin untuk mengguna aplikasi tersebut. Aplikasi azan yang efisien bermaksud,para pengguna akan yakin bahawa waktu masuknya waktu solat adalah sangat tepat. Pengeluaran aplikasi azan juga mempunyai pelbagai fungsi. Melalui aplikasi azan yang pelbagai fungsi ini, para pengguna akan menjadi lebih berminat untuk memuat turun aplikasi tersebut. Sebagai contoh, aplikasi azan yang juga dilengkapi dengan kompas arah kiblat atau bacaan-bacaan doa. Melalui fungsi tambahan ini, pastinya dapat memudahkan pengguna dengan tidak perlu memuat turun pelbagai aplikasi lain.
 

Rujukan


 

Post a Comment