Wednesday, March 05, 2014

Bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah kebangsaan

 
 
 
 Langkah Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenal bahasa Mandarin dan bahasa Tamil di sekolah kebangsaan dilihat sangat relevan dalam konteks mengukuhkan integrasi etnik di Malaysia.

Walaupun kita belum tahu mekanisme pelaksanaan kedua-dua bahasa ini, hasrat tersebut boleh menjadi daya tarikan kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan di samping menjadi nilai tambah kepada pelajar-pelajar di sekolah berkenaan.

Perubahan paling ketara apabila pelaksanaan ini bermula ialah penempatan guru bahasa di sekolah kebangsaan. Permintaan untuk guru bahasa akan meningkat secara mendadak dan keperluan pengajaran juga semakin bertambah. Pada peringkat awal, dicadangkan pelajar boleh diberi pilihan bahasa yang disukai dengan menggunakan konsep "siapa cepat dia dapat".

Perubahan lain ialah permintaan terhadap buku-buku rujukan dan latihan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil akan bertambah. Penerbit buku sudah tentu akan menggunakan peluang ini untuk menambah koleksi buku terbitan kerana pasaran sekolah kebangsaan lebih banyak.

Penguasaan bahasa tidak hanya berlaku di dalam kelas sebaliknya permintaan untuk pusat tuisyen juga akan berlaku. Ibu bapa yang mahukan pelajar menguasai kedua-dua bahasa akan menghantar anak-anak ke pusat tuisyen sebagai usaha tambahan membantu mempercepat penguasaan bahasa dalam kalangan anak-anak.

Pengajaran bahasa ketiga sudah dilaksanakan di MRSM dan sekolah berasrama penuh sejak lama. Pihak Mara sendiri menghantar pelajar mempelajari bahasa Mandarin di Beijing Foreign Studies University, Beijing, China supaya mereka mempunyai guru bahasa khusus dalam bahasa Mandarin. Justeru pelajar di MRSM berupaya menguasai bahasa tersebut dengan bimbingan guru terlatih.

Selain itu universiti-universiti awam turut menawarkan bahasa Mandarin kepada pelajar.

Memperkenal bahasa Mandarin dan bahasa Tamil boleh memberi ruang kepada pelbagai etnik di Malaysia mempelajari budaya dan bahasa masyarakat Cina dan India. Keterbukaan kerajaan Malaysia dalam hal ini amat dihargai kerana ia membantu memperkaya penguasaan bahasa pelajar Melayu yang sudah pun menguasai bahasa Inggeris, Arab dan bahasa ketiga yang lain seperti Jepun, Perancis dan Sepanyol. Pelajar yang dapat menguasai sekurang-kurangnya tiga bahasa sudah pasti akan memberi nilai tambah kepada organisasi dan membantu produktiviti.

Post a Comment