Monday, November 18, 2013

Solat RasulullahSusunan: Mustaffa Suhaimi
Tahun: 2002
Penerbit: Progressive Publishing House Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia
Muka Surat: 163


Sembahyang atau solat adalah ibadah yang paling penting dalam Islam. Setiap orang mukmin baik kanak-kanak atau orang dewasa wajib menunaikannya. Namun ramai juga orang mukmin masih kurang mendapat panduan yang betul dalam ibadat solat mereka.

Buku panduan solat ini disusun berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diamalkan oleh para sahabat dan disahkan oleh para ulama mujtahidin dalam kitab-kitab mu'tabar mereka.

Setiap orang mukmin wajib mempelajari kaedah solat yang betul seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah kerana baginda telah bersabda,

"Solatlah seperti kamu lihat aku solat".

Justeru tajuk buku ini diberi nama Solat Rasulullah.

Isi kandungan buku ini dibahagikan kepada dua iaitu solat Rasulullah dan Himpunan Solat Sunnat di mana kedua-dua tajuk ini sangat penting dibaca dan dipelajari oleh setiap orang mukmin kerana kedua-duanya dapat memimpin ke arah ibadat yang sempurna.

 
Post a Comment