Monday, November 11, 2013

Kontrak sosial

 Penulis: Abd. Manaf Haji Ahmad
Tahun: 2009
Penerbit: Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur, Malaysia
Muka Surat: 355


 
Berbicara tentang kontrak sosial sudah semestinya mengingatkan kita akan masa lampau iaitu bagaimana Malaya dapat direalisasikan menjadi sebuah negara yang merdeka, dapat mewujudkan demokrasi dan akauntabiliti hak pelbagai kaum. Buku ini bukanlah sebagai polemik tetapi sebagai “ekspresif negara” untuk pemahaman betapa pentingnya perpaduan yang dicapai sehingga ke hari ini.
 
Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengungkapkan kontrak sosial dengan pengertian yang mendalam iaitu,
 
“Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan orang Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita tercapai dengan sempurna”.
 
Post a Comment