Sunday, June 24, 2012

Urus gaji bulanan

Gaji cukup, makan sedap, hidup berkat

Kos hidup yang semakin meningkat merisaukan kita khususnya yang hidup di bandar.

Belanja keluarga, anak-anak sekolah dan simpanan wang kadangkala tinggal sifar sebaik sahaja mendapat gaji. Realiti bekerja makan gaji memang begitu. Setiap bulan mengeluh kerana wang gaji tidak pernah cukup.

Jadi, bagaimana hendak mengatasi masalah tidak cukup wang ini?

Yang penting, ubah sikap dan pandangan kita terhadap wang gaji yang diterima setiap bulan. Gaji yang kita dapat perlu diagihkan kepada tiga bahagian.

Bahagian pertama, sepuluh peratus mesti diperuntukkan untuk simpanan tetap, insurans ataupun saham. Setiap bulan, bahagian ini mesti diisi dahulu.

Bahagian kedua, 80 peratus untuk bayaran keperluan bulanan seperti ansuran rumah, kereta, bil, belanja rumah dan sebagainya.

Bahagian ketiga, sepuluh peratus untuk keperluan kecemasan yang mesti disediakan, contohnya beli ubat, bayaran bil perubatan dan bayaran-bayaran terdesak yang lain.

Jika kita dapat mengagihkan wang gaji kepada tiga bahagian ini, simpanan hari tua kita tentu lebih terjamin dan terurus.


Post a Comment