Sunday, June 17, 2012

Tiga peringkat bahagia

Bahagia dan cemerlang

Dalam hidup kita, antara dua pilihan yang sering kali dicari ialah kecemerlangan dan kebahagiaan. Apakah maksud cemerlang dan apakah pula maksud bahagia?

Pada kita, mana satu yang lebih utama? Cemerlang atau bahagia?

Untuk memilih, mari kita lihat orang-orang yang telah berjaya dan cemerlang dalam kerjaya mereka. Kita lihat orang-orang yang ternama dan memberi impak kepada perubahan hidup orang lain.

Kita ambil Bil Gates, Warren Buffer dan tokoh-tokoh lain, mereka ini kaya-raya dan sangat cemerlang dalam bisnes. Adakah mereka bahagia? Mungkin bahagia dan mungkin tidak.

Kita boleh meneliti keadaan hidup mereka berdasarkan tiga peringkat bahagia iaitu pertama, hidup yang menyenangkan (pleasant life), kedua, hidup yang baik (good life) dan ketiga, hidup yang bererti (meaningful life). Jadi, di mana kita boleh letakkan tahap bahagia mereka ini?


Post a Comment