Monday, June 04, 2012

Elak perangkap pendapatan sederhana

 
 
 oleh Idris Jala

Mungkin ramai yang pernah mendengar mengenai jerat pendapatan sederhana.
Ia menggambarkan keadaan yang mana sesebuah negara itu mencapai pembangunan ekonomi yang pesat dan pendapatan yang semakin meningkat daripada gaji asas yang rendah, tetapi tidak berjaya mengambil langkah terakhir untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi.

Punca kepada permasalahan ini adalah tidak jelas, tetapi ahli ekonomi berpendapat bahawa apabila faktor pengeluaran seperti tanah, tenaga kerja dan modal telah digunakan secukupnya, ia memerlukan pertambahan produktiviti untuk meningkatkan lagi pendapatan.

Dalam erti kata lain, tanah, tenaga kerja dan modal bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai had. Sebaik ia digunakan secara optimum, peringkat seterusnya adalah untuk memastikan yang kita menggunakannya dengan lebih cekap supaya terdapat lebih peningkatan dalam produktiviti.

Masih terlalu awal untuk kita mengetahui sama ada kita telah terjerat dalam perangkap pendapatan sederhana.

Persoalan ini mungkin hanya akan terjawab jika kita gagal mencapai status pendapatan tinggi yang disasarkan pada 2020.
Tetapi yakinlah bahawa kita sedang melakukan apa yang terdaya untuk menjadikannya satu realiti.

Pada asasnya, kebolehan untuk bersaing sangat penting untuk pendapatan tinggi.

Kita mestilah melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada sebelumnya dan lebih cekap lagi.

Kita perlukan anjakan teknologi dan pengetahuan dan juga mewujudkan suasana yang menghasilkan dan menggalakkan persaingan.

Bagi menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, kita perlu menjadi lebih kompetitif secara global.

Pada masa sama, kita juga perlu menumpukan kepada sektor yang mana kita boleh memadankan kebolehan untuk bersaing dengan impak maksimum dari segi ekonomi dan juga pendapatan.

Kita selalu mendengar tentang bagaimana sasaran Model Baru Ekonomi (MBE) untuk menggerakkan negara kita menjadi sebuah negara maju telah digantikan dengan Pelan Transformasi Ekonomi dan Kerajaan.

Ini sama sekali jauh daripada perkara yang sebenar dan saya berazam untuk mengubat ‘blues’ transformasi ini.

Langkah yang kita ambil untuk transformasi ini diilhamkan daripada MBE dan bukanlah sebagai pengganti.

Kita sedang melaksanakan MBE sebaik mungkin melalui langkah yang disasarkan sebagai pemangkin untuk satu perubahan yang besar terhadap cara kita beroperasi.

Inisiatif Pembaharuan Strategik ini telah dilaksanakan untuk membolehkan kita mencapai sasaran ini.

Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) telah menyarankan 51 tindakan polisi dalam MEB bagi membolehkan kita mencapai sasaran mentrasformasikan negara kita kepada negara berpendapatan tinggi dengan ekonomi yang mampan serta menyeluruh.

Secara keseluruhan, kami sedang melaksanakan semua 51 inisiatif pembaharuan strategik, dalam peringkat yang berbeza.

Berikut adalah enam bahagian di mana kita dapat melihat perubahan yang besar:


 • Persaingan, standard dan liberalisasi
 • Memperbaiki kewangan awam
 • Memperbaiki akses perkhidmatan awam
 • Mendefinisikan dan mengurangkan peranan Kerajaan dalam perniagaan
 • Pembangunan modal insan
 • Mendekatkan jurang perbezaan

  Seperti perkara lain, persaingan bermula daripada rumah. Kami memperkenalkan Akta Persaingan yang akan berkuat kuasa tahun ini supaya segala perlakuan anti persaingan di kalangan industri Malaysia akan dihapuskan supaya terdapat persaingan bebas dan adil di antara semua.

  Ini adalah satu kejayaan besar dan dengan pelaksanaan tindakan ini menunjukkan komitmen kita ke arah ekonomi yang lebih kompetitif.

  Kita telah membuat pindaan kepada Akta Standard Malaysia 1996 yang diluluskan pada Disember 2011, untuk mempercepatkan pembangunan piawaian.

  Ini termasuk mengurangkan tempoh masa adaptasi piawaian antarabangsa daripada tempoh satu tahun sebelumnya kepada sembilan bulan.

  Ini adalah keperluan utama bagi industri untuk bersaing di peringkat antarabangsa.

  Berdasarkan Belanjawan sebelumnya, tujuh belas subsektor telah diumumkan untuk liberalisasi dengan penyertaan ekuiti antarabangsa sehingga 100 peratus.

  Sembilan sektor telah diliberalisasikan sementara bakinya akan mengambil langkah sama secara berperingkat menjelang akhir 2012 ini.

  Kita memerlukan keadaan fiskal ekonomi yang sihat bagi memastikan semua perubahan ini berjalan dengan lancar.

  Terdapat perubahan yang progresif dalam proses pungutan cukai yang telah menghasilkan pungutan tambahan lebih kurang RM25 bilion sepanjang 2011.

  Pelbagai tindakan penambahbaikan lain sedang dalam perancangan dan akan diumumkan pada masa yang sesuai.

  Apabila menyentuh tentang akses perkhidmatan awam, kita juga sedang membuat penambahbaikan dalam proses perniagaan.

  Sebanyak 395 lesen akan dilupuskan menjelang penghujung tahun ini yang dianggarkan akan membantu mengurangkan kos RM729 juta daripada segi pelesenan perniagaan.

  Kita juga sedang membuat penyelidikan terhadap peluang penggajian terbuka antara sektor swasta dan perkhidmatan awam dan malah kita juga telah memperkenalkan pengesanan prestasi serta-merta.

  Kita juga telah memperkenalkan gaji minimum untuk menggerakkan industri untuk lebih berdaya saing dan banyak lagi inisiatif untuk memperbaiki kemahiran dan menaik taraf tenaga kerja.

  Pada masa sama, kita sedang memodenkan undang-undang buruh, memberikan pekerja tempat bergantung, memberikan pengiktirafan kepada tenaga kerja wanita yang berkebolehan, memperkukuhkan lagi pengurusan sumber manusia dan memberikan analisis pasaran pekerja.

  Untuk menjadikan tenaga kerja Malaysia mempunyai kelebihan dalam industri ICT dan bagi menyelesaikan isu sumber tenaga kerja yang berkebolehan, program MyProCert telah melaksanakan tugasnya untuk mempertingkatkan bakat pekerja Malaysia dengan standard pengiktirafan antarabangsa/ global dengan program seperti iOS Mobile Development dan Oracle Certified Professional.

  Kami telah mengehadkan peranan Kerajaan dalam perniagaan kepada empat bidang infrastruktur negara seperti pengangkutan awam, perniagaan yang memerlukan pemilikan tempatan seperti pertahanan, industri khusus yang perlu pertumbuhan yang besar, pemangkin atau teknologi baru, dan keadaan di mana sektor swasta memerlukan perkongsian pelaburan.

  Ini adalah program untuk mengurangkan pelaburan Kerajaan dalam sektor swasta.

  Tahun lepas, 80 syarikat telah turut serta dalam program TERAS yang bertujuan untuk membangunkan PKS Bumiputera yang berprestasi tinggi dengan membolehkan mereka terus maju, mempercepatkan pertumbuhan, menambah daya saing di pasaran terbuka.

  Sejajar dengan MBE, kita menggunakan prinsip mesra pasaran, berasaskan merit, keperluan dan telus dalam melaksanakan langkah ini.

  Setakat ini 50 lagi syarikat telah memenuhi syarat di bawah program itu tahun ini.

  Kami komited untuk menggalakkan persaingan dan keusahawanan. Peranan kerajaan adalah untuk menetapkan keadaan yang berdaya saing bagi membolehkan sektor swasta untuk menerajui dan menyahut cabaran ini.

  Kita tahu bahawa jika kita tidak berjaya membuat transformasi di sini, kita akan tewas dalam perjuangan menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi.

  Kita telah mengambil langkah dengan menyediakan pemboleh ubah untuk menjadikan ekonomi lebih berdaya saing dan mengambil langkah tertentu merentasi pelbagai bidang untuk mencapai pendapatan yang kita perlukan untuk menjadikan kita sebuah negara maju. Kita akan dapat mencapainya.

  Penulis ialah Ketua Eksekutif PEMANDU dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Komen adil dan saksama adalah dialu-alukan melalui
  idrisjala@pemandu.gov.my


 • (Berita Harian, 4 Jun 2012)

   
  Post a Comment