Tuesday, June 05, 2012

Berubah dengan pendidikan

Pelajar muda perlu miliki kekuatan mental
semasa di universiti

Zaman dahulu atau lebih tepat era sebelum merdeka, pendidikan adalah satu yang eksklusif. Tidak semua orang dapat melalui proses pendidikan formal kerana pelbagai faktor khususnya kemiskinan. Selepas sahaja merdeka, jumlah penduduk miskin yang telah dikenal pasti mencecah 50 peratus, suatu jumlah yang sangat besar.

Namun, pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan telah membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang memiliki paradigma baru terhadap pendidikan. Seiring dengan proses pembangunan tersebut, pendidikan telah boleh diakses dan dinikmati oleh semua orang termasuk dari luar bandar dan kawasan pedalaman.

Impak kemiskinan yang ketara ialah penurunan dalam kadar kemiskinan yang sangat ketara dalam tempoh 55 tahun. Berada di bawah lima peratus, anak-anak petani, nelayan dan buruh telah keluar dari lingkaran kemiskinan selepas mendapat pendidikan dari sekolah rendah hingga menengah seterusnya ke universiti. Mereka tidak lagi mewarisi pekerjaan tradisi ibu dan bapa sebaliknya menghuni pekan dan bandar sebagai kakitangan awam dan swasta, guru dan usahawan. Tahap asas pendidikan iaitu membaca, menulis dan mengira (3M) tidak lagi menjadi masalah besar.

Dalam tempoh 20 tahun, pendidikan tinggi telah dapat diakses  oleh semua orang. Bagi yang telah bekerja dan berhasrat menyambung pelajaran, peluang untuk mereka terbuka luas dengan pelbagai skim dan galakan. Bagaimanapun masalah utama ialah pelajar-pelajar muda yang kurang berminat dengan pelajaran dan enggan mengambil peluang untuk memajukan diri semasa di universiti.

Terdapat perbezaan yang sangat ketara antara pelajar yang cemerlang dan pelajar yang bermasalah. Kedua-dua karektor pelajar ini umpama langit dan bumi. Perbezaan utama ialah nilai dan sikap mereka terhadap pelajaran dan masa depan. Ketika pelajar cemerlang tidak ada masalah untuk menentukan hala tuju sendiri, pelajar bermasalah perlu dibantu dalam banyak perkara.

Dalam kajian tentang kemiskinan dan pendidikan- perubahan minda orang Melayu ke arah kecemerlangan pendidikan akademik oleh Faridah Abu Hassan et al., mendapati faktor keluarga menjadi penyumbang kepada pembentukan budaya belajar pelajar. Dapatan kajian merumuskan bahawa sikap negatif terhadap pendidikan, masalah kemiskinan, masalah rumah tangga, kurang sokongan terhadap pendidikan dan kurang hubungan antara keluarga dan sekolah menjadi penyebab kepada kegagalan dalam pelajaran.

Justeru, pelajar bermasalah yang lahir daripada faktor keluarga perlu dibimbing. Penampilan fizikal dari segi pakaian, kemasan diri dan gaya adalah cermin nilai dalam diri mereka. Tentulah nilai ini menjadi sebahagian daripada budaya hidup kerana nilai dan pemikiran menentukan apa dan bagaimana mereka bertindak. Contohnya, pensyarah telah mengagihkan tugasan pada awal semester tetapi hingga di penghujung semester, pelajar bermasalah masih belum dapat melengkapkan tugasan kerana bangun lewat, ponteng kelas dan tidak menghiraukan amaran pensyarah.

Nilai seperti ini terbina sebahagiannya daripada keluarga. Perubahan nilai hanya akan dapat dilakukan apabila terdapat proses intervensi seperti menyedarkan ibu dan bapa atau memasukkan anak-anak ke tadika atau ke suatu tempat yang memberi nilai-nilai baru yang lebih dinamik. Selepas itu baharulah nilai dan budaya baru dapat diterapkan dengan sempurna. 


Post a Comment