Saturday, December 18, 2010

Kuasa bahasa

Hubungan di antara budaya dan bahasa sentiasa menjadi bahan kajian ahli akademik di universiti tetapi mereka tidak dapat bersepakat untuk menentukan sejauh mana budaya dan bahasa berkait antara satu sama lain.

Pendapat pertama ialah bahasa menentukan budaya. Pendekatan ini datang dari hipotesis ‘Sapir-Whorp’ yang menyatakan bahasa bukan sahaja memindahkan malah membentuk pemikiran, kepercayaan dan sikap. Maksudnya, bahasa menjadi petunjuk kepada pembentukan budaya.

Contohnya banyak. Perkataan ‘bahagia’, ‘seronok’ dan ‘terima kasih’ memiliki tenaga tersendiri yang menentukan sejauh mana seseorang membentuk kehidupannya. Jika dia yakin ucapan ‘terima kasih’ akan membantunya menjadi bahagia, persekitaran hidupnya sentiasa dipenuhi dengan senyuman, ketenangan dan lapang dada.

Pendapat kedua menyatakan bahasa cuma memberi imbasan atau refleksi terhadap budaya, ia tidak membentuk atau berperanan besar dalam pemikiran, kepercayaan atau sikap seseorang.

Bagaimanapun mereka setuju bahasa dan budaya wujud satu hubungan yang rapat.
Post a Comment